Chromatomyia centaurii Spencer, 1990

Diptera, Agromyzidae

Centaurium erythraea, Amstelveen, JP Thijssepark

Chromatomyia centaurii: mine on Centaurium erythraea

Centaurium erythraea, Amstelveen, JP Thijssepark

larve in de mijn

Chromatomyia centaurii: mine on Centaurium erythraea

larva in the mine

Centaurium erythraea, België, prov Namen, Mornimont © Jean-Yves Baugnée

Chromatomyia centaurii: mine on Centaurium erythraea

Centaurium erythraea, Belgium, prov Namur, Mornimont © Jean-Yves Baugnée

mijn Mijn aanvankelijk gangvormig, later overgaand in een onregelmatige blaas, die vaak aan de bladbasis ligt. Volgens Robbins (1991a) ligt de begingang vaak voor een min of meer groot deel in de stengelschors. Verpopping in de mijn.

mine Mine initially a corridor, turning later into an irregular blotch, often in the base of the leaf. Robbins (1991a) adds that the initial corridor often is in the rind of the stem for a larger or shorter part. Pupation in the mine.

waardplanten: Gentianaceae, monofaag

hostplants: Gentianaceae, monophagous

Centaurium erythraea.

fenologie Mijnen gevonden in juli (Spencer, 1990a).

phenology Mines found in July (Spencer, 1990a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

NE waargenomen (Ellis: Amstelveen).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2008).

NE recorded (Ellis: Amstelveen).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Ierland, Engeland, Duitsland, Litouwen (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe Ireland, UK, Germany, Lithuania (Fauna Europaea, 2007).

literatuur

references

Beiger (2005a), Ostrauskas, Pakalniškis & Taluntyte (2003a), Robbins (1991a), Spencer (1990a), von Tschirnhaus (1999a).

17/10/2013