Chirosia histricina (Rondani, 1866)

Diptera, Anthomyiidae

Pteridium aquilinum, België, prov. Henegouwen, Thuin, Bois de la Frégène; © Jean-Yves Baugnée

Chirosia histricina mine

Pteridium aquilinum, Belgium, prov. Hainaut, Thuin, Bois de la Frégène; © Jean-Yves Baugnée

Pteridium aquilinum, Rhenen

17087

Pteridium aquilinum, Rhenen

Pteridium aquilinum, Savelsbosch

16939

Pteridium aquilinum, Savelsbosch

mijn Grote voldiepe blaasmijn, die het distale deel van een pinnula beslaat. De mijn begint aan de top, waar aan de onderzijde van de nerf een langwerpige eischaal zichtbaar is. Larve solitair. De mijn bevat veel frass.

mine Large full depth blotch, covering the entire distal part of a pinnula. The mine begins near the top, where an elliptic egg shell is attachted to the underside of the rachis. Larva solitary. The mine contains much frass.

waardplanten: Pteridophyta, polyfaag

hostplants: Pteridophyta, polyphagous

Asplenium; Athyrium filix-femina; Blechnum spicant; Cystopteris fragilis; Dryopteris filix-mas; Onoclea struthiopteris; Osmunda regalis; Polypodium; Pteridium aquilinum.

Adelaarsvaren is verreweg de gewoonste waardplant.

Bracken is the most common hostplant by far.

fenologie Larven in juni-augustus (Hering, 1957a).

phenology Larvae in June-August (Hering, 1957a).

BENELUX

BE In 2011 waargenomen door Jean-Yves Baugnée (© hierboven).

NE waargenomen (de Meijere (1911a, als Hylemyia cinerosa).

LUX waargenomen (Ellis, Luxembourg-ville, op Asplenium ruta-muraria).

BENELUX

BE found in 2011 by Jean-Yves Baugnée (© above).

NE recorded (de Meijere (1911a, as Hylemyia cinerosa).

LUX recorded (Ellis, Luxembourg-ville, on Asplenium ruta-muraria).

verspreiding binnen Europa Westelijk van de lijn Scandinavië - Griekenland (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe West of the line Scandinavia - Greece (Fauna Europaea, 2007).

puparium Beschreven door Stork (1936a), als Pycnoglossa cinerosa) en Dušek (1970a).

puparium Described by Stork (1936a), as Pycnoglossa cinerosa) and Dušek (1970a).

synoniemen Chirosia setifemur (Ringdahl, 1939), Pycnoglossa hystrix (Brischke, 1880), P. hystricina.

synonyms Chirosia setifemur (Ringdahl, 1939), Pycnoglossa hystrix (Brischke, 1880), P. hystricina.

opmerkingen Volgens Hering (1957a) is in de hem voorafgaande periode Chirosia cinerosa Zetterstedt verkeerd geïnterpreteerd en verward met histricina (die hij toen nog hystrix noemde). De echte cinerosa zou alleen leven op Matteuccia struthiopteris, terwijl histricina zou leven op alle hierboven genoemde plantengeslachten inclusief Matteuccia. De moderne naamlijsten beschouwen cinerosa en histricina als aparte soorten. De recente Nederlandse naamlijst van Beuk, Prijs & de Jong (2002a) gaat ervan uit de cinerosa en niet histricina in Nederland voorkomt. Aangenomen dat Hering's opgave van waardplanten correct is, duiden mijn waarnemingen van Asplenium ruta-muraria, Dryopteris dilatata, Polypodium vulgare en (vooral) Pteridium aquilinum op het voorkomen in Nederland van histricina, niet cinerosa.

Sterke voorkeur voor beboste, beschaduwde, plekken (Brown & McGavin, 1982a).

notes Hering (1957a) writes that authors that preceded him had misunderstood Chirosia cinerosa, and confused it with histricina (called by him still hystrix). The real cinerosa would only live on Matteuccia struthiopteris, while histricina would live on all fern genera mentioned above, including Matteuccia. Modern checklists indeed consider cinerosa and histricina two separate species. The recent checklist of the Dutch Diptera by Beuk, Prijs & de Jong (2002a) takes it that cinerosa and not histricina is the species that does occur in the Netherlands. Assuming that Hering's list of hostplants is correct, my observations from Asplenium ruta-muraria, Dryopteris dilatata, Polypodium vulgare, and (especially) Pteridium aquilinum do not support the view of Beuk et al.

Strong preference for the more shaded woodland sites (Brown & McGavin, 1982a).

literatuur

references

Beiger (1960a, 1965a, 1970a, 1979a), Beuk, Prijs & de Jong (2002a), Brown & McGavin (1982a), Buhr (1933a, 1964a), Dušek (1970a), Hering (1957a), Huber (1969a), Maček (1999a), de Meijere (1911a), Michalska (1970a, 1976a), Niblett (1956a), Robbins (1991a), Starý (1930a), Stork (1936a), Zoerner (1969a.

11/10/2015