Chirosia grossicauda Strobl, 1899

Diptera, Anthomyiidae

Pteridium aquilinum, België, prov. Namen, Viroinval © Stéphane Claerebout

Chirosia grossicauda: gall on Pteridium aquilinum

Pteridium aquilinum, Belgium, prov. Namur, Viroinval © Stéphane Claerebout

Pteridium aquilinum, Maarn

Chirosia grossicauda: gall on Pteridium aquilinum

Pteridium aquilinum, Maarn

Pteridium aquilinum, Duitsland, Harz, Wildemann © Hans Jonkman

Chirosia grossicauda: gall on Pteridium aquilinum

Pteridium aquilinum, Duitsland, Harz, Wildemann © Hans Jonkman

mijn De larve mineert in de onderzijde van de top van hoofdas van het varenblad; hierdoor treedt een groeistoring op, te gevolge waarvan de bladtop naar beneden inrolt. Larve meestal solitair. Verpopping in de rol (Brown & McGavin, 1982a; Hering 1957a).

mine The larva mines the lower surface of rachis, close to the leaf tip. The upper surface is left intact, resulting in growth disturbance that causes the leaf tip to strongly curl downwards. Larva generally solitary. Pupation within the roll.

waardplanten: Dennstaedtiaceae, monofaag (?)

hostplants: Dennstaedtiaceae, monophagous (?)

Pteridium aquilinum.

Ook andere waardplanten worden genoemd: Asplenium (Hering, 1957a) en Dryopteris (Sønderup, 1949a; Kolomoec ea., 1989a), maar dat dient nader te worden bevestigd.

Also other host plants are mentioned: Asplenium (Hering, 1957a) and Dryopteris (Sønderup, 1949a; Kolomoec ao, 1989a), but that needs further confirmation.

fenologie Mijnen gevonden van augustus tot october; tamelijk zeldzaam. Overwintering als puparium, dat op de grond gevallen is (Brown & McGavin, 1982a).

phenology Mines from August to October; rather rare. Hibernation as puparium, that has fallen to the ground (Brown & McGavin, 1982a).

BENELUX

BE waargenomen (Gosseries & Ackland, 1991a).

NE waargenomen (de Meijere, 1911a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007a).

BENELUX

BE recorded (Gosseries & Ackland, 1991a).

NE recorded (de Meijere, 1911a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007a).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot het Iberisch Schiereiland, de Alpen en Servië, en van Ierland tor Polen; ook in delen van Europees Rusland (Fauna Europaea, 2007a).

distribution within Europe From Scandinavia to the Iberian Peninsula, the Alps and Serbia, and from Ireland to Poland; also parts of European Russia (Fauna Europaea, 2007a).

synoniemen Chirosia parvicornis: auct, incl. de Meijere (1911a) en Hering (1957a).

synonyms Chirosia parvicornis: auct, incl. de Meijere (1911a) and Hering (1957a).

literatuur

references

Béguinot (2006a,b, 2007b), Brown & McGavin, (1982a), Buhr (1964a), Chinery (2011a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Gosseries & Ackland (1991a), Hering (1957a), Huber (1969a), Kolomoec ao (1989a), Lambinon, Carbonelle & Claerebout (2015a), de Meijere (1911a), Neascu & Poroseanu (1990a), Redfern & Shirley (2011a), Robbins (1991a), Roskam (2009a), Sønderup (1949a), Spooner & Bowdrey (2012a), Zoerner (1969a).

04/07/2016