Cerodontha superciliosa (Zetterstedt, 1860)

Diptera, Agromyzidae

mijn Bovenzijdige gangmijn, meestal in de bovenste helft van de bladschijf, van onder naar boven lopend en meestal meer dan halve breedte van het blad innemend. Frass in groene streepjes aan weerszijden van de gang. Nooit meer dan één larve in een mijn. Puparium metalliek zwart, in de mijn, niet met spinseldraadjes vastgehecht.

mine Upper-surface corridor, generally in the upper half of the blade, running up to the leaf tip, usually occupying more then half the width of the leaf. Frass in green stripes at either side of the corridor. Never more than one larva in a mine. Puparium within the mine, metallic black, not anchered with a string of silk.

waardplanten: Poaceae, breed oligofaag

hostplants: Poaceae, broadly oligophagous

Ammophila arenara; Apera spica-ventia; Avena sativa; Calammophila baltica; Dactylis glomerata; Echinochloa crus-galli; Elytrigia repens; Hordeum jubatum, vulgare; Leymus arenarius; Phleum pratense; Poa compressa; Secale cereale; Triticum aestivum; Zea mays.

fenologie Larven van juni-augustus (Nowakowski, 1973a).

phenology Larvae in June-August (Nowakowski, 1973a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot het Iberisch Schiereiland, en van Engeland tot de Ukraïne (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Scandinavia to the Iberian Peninsula, and from the UK to the Ukraine (Fauna Europaea, 2007).

larve Achterspiraculum lateraal met een grote zwarte, fijnbestekelde wrat die de daarachter gelegen trachee bijna onzichtbaar maakt. De twee achterarmen van het kopskelet grotendeels donker (Nowakowski, 1973a).

larva Rear spiraculum laterally with a large, finely spinulose wart that almost hides the trachea behind it. The two rear arms of the cephalic skeleton dark for most of their length (Nowakowski, 1973a).

puparium Metalliek zwart, licht afgeplat; achterspiracula bijna parallel, vormen tesamen in boven-aanzicht een U .

puparium Metallic black, slightly depressed; rear spiracula almost parallel, the two forming an U when seen from above.

synoniemen Agromyza coquilletti Malloch, 1913.

synonyms Agromyza coquilletti Malloch, 1913.

opmerkingen Behoort tot het subgenus Poemyza (Nowakowski, 1973a).

Tot ca. 1970 verward met C. lateralis (Spencer, 1971a). Door Beuk (2002a) op de Nederlandse lijst geplaatst, maar zonder aanvaardbare motivatie.

notes Member of the subgenus Poemyza (Nowakowski, 1973a).

Until about 1970 confused with C. lateralis (Spencer, 1971a). Placed on the Dutch list by Beuk (2002a) but without an acceptable argumentation.

literatuur

references

Beiger (1989a), Beuk (2002a), Černý & Merz (2007a), Černý & Vála (1996a), Nowakowski (1973a) Papp & Černý (2016a), Spencer (1971a, 1972a, 1976a), von Tschirnhaus (1999a), Vála & Rohacek (1983a).

28/03/2017