Cerodontha morosa (Meigen, 1839)

Diptera, Agromyzidae

mijn Lange bovenzijdige gangmijn vooral in het middendeel van de bladeren. De mijn daalt af, maar verandert enge malen van richting. Frass in één grote klomp. Puparium in de mijn.

mine Long, upper-surface corridor, mainly in the central part of the blade. The mines descends, but changes direction a few times. Frass in one big lump. Pupation in the mine.

waardplanten: Cyperaceae, breed monofaag

hostplants: Cyperaceae, widely monophagous

Carex acuta, acutiformis, brizoides, echinata, elata, grayi, hirta, pallescens, panicea, pseudocyperus, riparia, rostrata, vesicaria, vulpina.

De belangrijkste hieronder zijn vermoedelijk acutiformis en hirta. Mogelijk ook op Scirpus sylvaticus.

Probably the most important ones are acutiformis and hirta. Possibly also on Scirpus sylvaticus.

fenologie Larven in mei-juni, mogelijk nog een tweede generatie (Hering, 1957a).

phenology Larvae in May-June, possibly later a second generation (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (De Bruyn & von Tschirnhaus, 1991a).

NE niet waargenomen. De Meijere vermeldt in zijn laatste naamlijst (1939a) weliswaar Dizygomyza morosa, maar hij noemt in de synonymie riparia van der Wulp en laterella Zetterstedt. De interpretatie van de eerste nama is niet bekend, laterella is een synoniem van C. bimaculata. Ook in eerdere publicaties van de Meijere (1928a, 1934a, 1938a) komt geen duidelijk beeld naar voren van zijn interpretatie van morosa.

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE recorded n (De Bruyn & von Tschirnhaus, 1991a).

NE not recorded. De Meijere does include Dizygomyza morosa in his final checklist (1939a), but he mentions in synonymy riparia van der Wulp and laterella Zetterstedt. The interpretation of the first name is not known, laterella is a synonym of C. bimaculata. Also from earlier publications by de Meijere (1928a, 1934a, 1938a) no clear picture emerges about his interpretation of morosa.

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Ijsland en Scandinavië tot het Iberisch Schiereiland en Italië, en van Ierland tot Wit-Rusland en Hongarijë (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Iceland and Scandinavia to the Iberian Peninsula and Italy, and from Ireland to Belarus and Hungary (Fauna Europaea, 2007).

larve Beschreven door Hering (1926b), Nowakowski (1973a) en Beri (1971b, als graminiphila). Achterspiraculum met 3 verlengde papillen, waarvan er twee zich om de basis van het spiraculum vouwen. De beschrijvingen door de Meijere (1928a, 1934a, 1938a) hebben in elk geval ten deel betrekking op andere soorten.

larva Described by Hering (1926b), Nowakowski (1973a) and Beri (1971b, as graminiphila). Rear spiraculum with 3 elongated papillae; 2 of them are curved around the base of the spiraculum. At least part of the descriptions by de Meijere (1928a, 1934a, 1938a) refer to other species.

synoniemen Agromyza grossicornis Zetterstedt, 1860; Cerodontha islandica Griffiths, 1968; C. gallica Nowakowski, 1967; C. graminiphila Garg, 1971.

synonyms Agromyza grossicornis Zetterstedt, 1860; Cerodontha islandica Griffiths, 1968; C. gallica Nowakowski, 1967; C. graminiphila Garg, 1971.

opmerkingen Behoort tot het subgenus Dizygomyza (Nowakowski, 1973a).

Spencer (1971b) waarschuwt dat de meeste referenties van de 50 jaar voordien (ook die van Hering) in feite betrekking hebben op C. suturalis.

notes Member of the subgenus Dizygomyza (Nowakowski, 1973a).

Spencer (1971b) warns that most identifications of the 50 years before 1970 (including those by Hering) in fact refer to C. suturalis.

literatuur

references

Beiger (1960a, 1965a), Beuk (2002a), Buhr (1932a), Černý (2001a, 2007a, 2011a), Černý & Merz (2007a), Černý & Vála (1999a), Černý, Vála & Barták (2001a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Hering (1955b, 1957a), Huber (1969a), Kabos (1971a), Kvičala (1938a), Martinez (1987a), de Meijere (1928a, 1934a, 1938a, 1939a), Nowakowski (1973a), Pakalniškis (1986a, 1998a), Papp & Černý (2016a), Sasakawa (1961a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Spencer (1976a), Starke (1942a), Starý (1930a), Süss (1982a), Vála & Rohacek (1983a), von Tschirnhaus (1999a), Zlobin (1986b).

28/03/2017