Cerodontha luzulae (Groschke, 1957a)

Diptera, Agromyzidae

Luzula sylvatica, Bunderbos (bladtop links)

15013

Luzula sylvatica, Bunderbos (leaf tip to the left)

mijn Vrij smalle gang, bovenzijdig of interparenchymaal, 12-20 cm lang, ca 2 mm breed. Mijnen steken geel af tegen het donkergroene blad, maar soms zijn ze diep purper (Bland, 1993b). De mijn verandert zeker tweemaal van richting. De mijn blijft gewoonlijk geheel beperkt tot de bladschijf. Frass in één of twee grote klompen. Het puparium blijft in de mijn.

mine Rather narrow corridor, upper-surface or interparenchymatous, 12-20 cm in length, about 2 mm wide. Mines yellow, contrasting against the dark green leaves, but sometimes they are deep purple (Blad, 1993a). The corridor changes direction at least twice. Generally it does not leave the blade. Frass in one or two large lumps. Pupation inside the mine.

waardplanten: Juncaceae, nauw monofaag

hostplants: Juncecae, narrowly monophagous

Luzula sylvatica.

fenologie Nowakowski (1973a) geeft augustus-october als periode dat larven optreden, maar in Nederland zijn larven gevonden in November, en Robert Chelt vond in Engeland een puparium in eind januari.

phenology Nowakowski (1973a) mentions August-October as the period that larvae occur, but larvae were found in the Netherlands in November, and Robert Chelt found in Britain a puparium in late January.

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007a).

NE waargenomen (Ellis, Bunderbos).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007a).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2007a).

NE recorded (Ellis, Bunderbos).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007a).

verspreiding binnen Europa Engeland, Duitsland, Polen, Hongarijë (Fauna Europaea, 2007a).

distribution within Europe UK, Germany, Poland, Hyngary (Fauna Europaea, 2007a).

synoniemen Phytobia luzulae.

synonyms Phytobia luzulae.

opmerkingen Behoort in het subgenus Dizygomyza (Nowakowski, 1973a).

notes Member of the subgenus Dizygomyza (Nowakowski, 1973a).

literatuur

references

Bland (1993b), Černý (2011a), Černý, Barták & Roháček (2004a), Černý & Merz (2007a), Gibbs (2003a), Groschke (1957a), Maček (1999a), Nowakowski (1973a), Papp & Černý (2016a), von Tschirnhaus (1957a, 1999a).

28/03/2017