Aulagromyza hendeliana (Hering, 1926)

Diptera, Agromyzidae

Lonicera periclymenum, Susteren

Aulagromyza hendeliana: mime

Lonicera periclymenum, Susteren

Lonicera periclymenum, Castricum

Aulagromyza hendeliana, mine

Lonicera periclymenum, Castricum

Lonicera rupicola var. syringantha, Noord-Schotland, Strathpeffer © Murdo Macdonald

Aulagromyza hendeliana: mine on Lonicera rupicola

Lonicera rupicola var. syringantha, N Scotland, Strathpeffer © Murdo Macdonald

zelfde mijn, doorzicht

Aulagromyza hendeliana: mine on Lonicera rupicola

same mine, lighted from behind

mijn Zich weing verbredende, bovenzijdFrass in twee rijen korreltjes of korte draadstukjes. ige, meestal onvertakte gangmijn. Vaak volgt de gang over een heel eind losjes de bladrand. De larve verlaat de mijn voor de verpopping. De voedingsprikjes zijn onderzijdig (altijd?)

mine An upper-surface corridor that widens only a little, and generally is unbranched. Often a part of the corridor loosely follows the leaf margin. Frass in two neat rows of grains or short thread fragments. Pupation outside the mine. Feeding punctures in the lower surface (always?)

waardplanten: Caprifoliaceae, oligofaag

hostplants: Caprifoliaceae, oligophagous

Lonicera alpigena, caerulea, caprifolia, nigra, periclymenum, rupicola, tatarica, xylosteum; Symphoricarpos albus.

fenologie Larven gevonden in mei - midden juni; zeer gewone soort.

phenology Larvae have been found in May - mid June; a very common species.

BENELUX

BE waargenomen (Ellis, 2000: Leisele).

NE waargenomen (Hering, 1929b; de Meijere, 1939a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE recorded (Ellis, 2000: Leisele).

NE recorded (Hering, 1929b; de Meijere, 1939a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot het Iberisch Schieriland, en van Ierland tot de Baltische Staten en Polen (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Scandinavia tot the Iberian Peninsula, and from Ireland to the Baltic States and Poland (Fauna Europaea, 2007).

synoniemen Paraphytomyza, Phytomyza hendeliana.

synonyms Paraphytomyza, Phytomyza hendeliana.

opmerkingen Mijn alleen met zekerheid te onderscheiden van die van de nauw verwante A. cornigera aan de larve (of het puparium, in het uitzonderlijke geval dat dit aan het blad is blijven kleven). Wel is de mijn van hendeliana gewoonlijk smaller dan dan bij cornigera, en treedt hij later op.

notes The mine can be distinguished from that of the related A. cornigera with certainty only after the larve (or the pupa, in the rare cases that it gets stuck to the leaf). Yet, the corridor of hendeliana tends to be much narrower, and occurs later.

literatuur

references

Buhr (1932a, 1964a), Černý (2007a) Andorra, Černý & Merz (2007a), van Frankenhuyzen & Houtman (1972a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Hering (1955b, 1957a), Huber (1969a), Maček (1999a), Manning (1956a), Michalska (2003a), Niblett (1956a), Nowakowski (1954a), Papp & Černý (2016a), Robbins (1991a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Spencer (1953a, 1954d, 1957f, 1972a, 1976a), Starke (1942a), Starý (1930a), Surányi (1942a), von Tschirnhaus (1999a), Ureche (2010a), Zoerner (1969a).

24/05/2017