Amauromyza lamii (Kaltenbach, 1858)

Diptera, Agromyzidae

Glechoma hederacea, België, prov. Namen, Couvin, Ry de Pernelle © Stéphane Claerebout

Amauromyza lamii: mine on Glechoma hederacea

Glechoma hederacea, Belgium, prov. Namur, Couvin, Ry de Pernelle © Stéphane Claerebout

detail van de begingang

Amauromyza lamii: mine on Glechoma hederacea, detail

detail of the initial gallery

Stachys sylvatica, Duitsland (Baden-Württemberg): Baden-Weiler

Amauromyza lamii: mine on Stachys sylvatica

Stachys sylvatica, Germany (Baden-Württemberg): Baden-Weiler

Galeopsis tetrahit, België, prov. Namen, Parc National de Furfooz © Stéphane Claerebout

Amauromyza lamii:  occupied mine on Galeopsis tetrahit

Galeopsis tetrahit, Belgium, prov. Namur, Parc National de Furfooz © Stéphane Claerebout

mijn Het eerste deel van de mijn bestaat uit een vrij lange, slanke gang. Na een vervelling gaat de larve over op een heel ander type mijn: een grote bovenzijdige primaire blaas zonder vraatlijnen. In de gang ligt de frass in duidelijke draadstukjes afwisselend aan de zijden, vlak tegen de wand. De larve verlaat de mijn voor de verpopping.

mine A long, slender, upper-surface corridor, suddenly widening into a large full-depth primary blotch without apparent feeding lines. Frass in the corridor in clear thread fragments, alternating alonf the sides. Pupation outside the mine.

waardplanten: Lamiaceae, oligofaag

hostplants: Lamiaceae, oligophagous

Ajuga reptans; Ajuga; Ballota nigra; Chaiturus marrubiastrum; Galeopsis tetrahit; Glechoma hederacea, hirsuta; Lallemantia; Lamium album, galeobdolon, maculatum, orvala, purpureum; Leonurus cardiaca; Marrubium vulgare; Melittis melissophyllum; Mentha; Scutellaria columnae; Stachys alpina, menthifolia, officinalis, palustris, sylvatica.

fenologie Larven in mei-juli en augustus-october (Hering, 1957a).

phenology Larvae in May-July and August-October (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (De Bruyn & von Tschirnhaus, 1991a).

NE De Meijere (1925a) vermeldt bij de beschrijving van de larve geen herkomst. Kennelijk stamde zijn materiaal niet uit Nederland, want de soort is niet opgenomen in de naamlijst van 1939. Waargenomen op verscheidene plaatsen (Ellis).

LUX waargenomen (Ellis, 2002: Kautenbach, Clervaux).

BENELUX

BE recorded (De Bruyn & von Tschirnhaus, 1991a).

NE De Meijere's (1925a) description of the larvae doesn't mention the origin of the material; probably it came from abroad, because he did not include the species in his checklist of Diptera of the Netherlands of 1939. Found at several localities (Ellis).

LUX recorded (Ellis, 2002: Kautenbach, Clervaux).

verspreiding binnen Europa Van België tot Polen, Moldavië en Roemienië; wellicht ook in Engeland (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Belgium to Poland, Moldavia and Roumenia; possibly also in the UK (Fauna Europaea, 2007).

larve Beschreven dooor Demoewolf (2001a) en de Meijere (1925a). Van de drie papillen op het achterspiraculum van de larve is het achterste maar weinig groter dan de andere twee, en niet sterk haakvormig gekromd; dit onderscheidt A. lamii en morionella samen van A. labiatarum, de gewoonste Amauromyza op Lamiacae.

larva Described by Dempewolf (2001a) de Meijere (1925a). Rear spiraculum with three papillae; the posterior one not conspicuously enlarged or curved; this separates both A. lamii and morionella from A. labiatarum, by far the commonest Amauromyza on Lamiacae.

synoniemen Dizygomyza, Phytobia lamii.

synonyms Dizygomyza, Phytobia lamii.

literatuur

references

Ahr (1966a), Beiger (1955a, 1960a, 1965a 1970a, 1979a), Buhr (1932a, 1941b, 1964a), Černý (2011a, 2013a), Černý & Vála (1996a), Černý, Vála & Barták (2001a), Drăghia (1967a, 1968a, 1970a,1972a, 1974a), Hering (1930b, 1932g, 1955b, 1957a, 1961a), Huber (1969a), Kvičala (1938a), Maček (1999a), Michalska (1972a, 1976a, 2003a), Michna (1975a), Nowakowski (1954a), Papp (2009a), Papp & Černý (2016a), Pârvu (2005a), Popescu-Gorj & Drăghia (1966a), Skala (1951a), Sønderup (1949a), Starke (1942a), Robbins (1991a), Skala & Zavřel (1945a), Spencer (1971a, 1976a), Stammer (2016a), Starý (1930a), von Tschirnhaus (1999a), Ureche (2010a), Zoerner (1969a).

31/03/2017