Amauromyza chamaebalani (Hering, 1960)

Diptera, Agromyzidae

Lathyrus tuberosus, Maastricht, Pietersberg

14282_1

Lathyrus tuberosus, Maastricht, Pietersberg

zelfde, vrij oude, verlaten, mijn in doorzicht

14282_2

same, rather old, vacated, mine in transparancy

mijn Ovipositie meestal aan de bladonderzijde, ergens midden op een blaadje. Vanaf het ei een uiterst kort onderzijdig gangetje, gevolgd door een nauwelijk langer bovenzijdig ganggedeelte. Dit gaat over in een grote, bovenzijdige, zeer ondiepe blaas, aanankelijk groenig, later wittig. Bijna altijd heeft de blaas een groot aantal kleine voldiepe plekjes, die de mijn een perforaat aanzien geven. Frass in vrij kleine, groenige korrels. Verpopping buiten de mijn; boogsnede in de bovenepidermis, niet aan de rand, maar ergens middenin de blaas.

mine Oviposition usually at the underside, somewhere in the centre of the leaflet. From the eggs runs a an extremely short lower-surface corridor, followed by a hardly longer upper-surface corridor. This suddenly widens into a large, shallow blotch, initially greenish, later whitish. Almost always the blotch has a large number of tiny full-depth spots, giving it a perforate appearance. Frass in rather small, greenish grains. Pupation outside the mine; exit slit in the upper epidermis, not at the margin, but sowhere centrally in the blotch.

waardplanten: Fabaceae, nauw monofaag (?)

hostplants: Fabaceae, narrowly monophagous (>)

Lathyrus tuberosus.

Papp & Černý noemen zonder verdere details ook Pisum; dit verdient ndere bevestigng.

Without further details Papp & Černý also mention Pisum; this needs further confirmation.

fenologie Larven in juni, juli (Hering, 1957a).

phenology Larvae in June, July (Hering, 1957a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

NE waargenomen (Ellis: Pietersberg, Poppelmondedal).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2008).

NE recorded (Ellis: Pietersberg, Poppelmonde valley).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Duitsland, Frankrijk, Hongarijë (Fauna Europaea, 2008); daarnaast Moldavië (de Meijere, 1937a), Slowakijë (Hering, 1960a), Nederland.

distribution within Europe Germany, France, Hungary (Fauna Europaea, 2008); moreover Moldavia (de Meijere, 1937a), Slowakia (Hering, 1960a), Netherlands.

puparium Geelbruin.

puparium Yellowish-brown.

synoniemen Phytobia chamaebalani; Amauromyza soosi Zlobin, 1985.

synonyms Phytobia chamaebalani; Amauromyza soosi Zlobin, 1985.

literatuur

references

Hering (1957a #2984 & 2985), 1960a), de Meijere (1937a:201, 1950a:21), Papp & Černý (2016a), von Tschirnhaus (1999a), Zlobin (1985a).

29/03/2017