Agromyza viciae Kaltenbach, 1872

Diptera, Agromyzidae

Vicia sativa, Nieuwendam

Agromyza viciae

Vicia sativa, Nieuwendam

Vicia sepium België: La Calamine,

Agromyza viciae

Vicia sepium Belgium: La Calamine

Vicia hirsuta; sativa Diemer Bos; Nieuwendam: ovipositielitteken; frass

14066 13985

Vicia hirsuta; sativa Diemer Bos; Nieuwendam: oviposition scar; frass

mijn Ovipositie in de bladtop; als gevolg hiervan een intensieve plaatselijke roodkleuring van het blad. Vandaar begint een primaire blaasmijn, die uiteindelijk vrijwel het hele blaadje inneemt. Aanvankelijk is de mijn bovenzijdig, maar meer en meer worden delen van het blad ook dieper uitgemijnd, zodat uiteindelijk het blaadje zeer doorzichtig is. Frass fijnkorrelig, snel vervloeiend. Verpopping buiten de mijn.

mine Oviposition in the tip of a leaflet; this causes an intensive red colouring of the distal part of the leaflet. From there a primary blotch develops, that in the end occupies almost the entire leaflet. At first the mine is upper-surface, but gradually deeper parts of the mine are eaten away, leading to a very transparant mine. Frass fine-grained, quickly deliquescent. Pupation outside the mine.

waardplanten Fabaceae, monofaag

hostplants Fabaceae, monophagous

Vicia grandiflora, hirsuta, sativa, sepium.

fenologie Larven waargenomen in de tweede helft van juni.

phenology Larvae observed in the second half of June.

BENELUX

BE waargenomen (Ellis, 2002: La Calamine).

NE waargenomen (Ellis, 2005: Nieuwendam, Diemen).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE recorded (Ellis, 2002: La Calamine).

NE recorded (Ellis, 2005: Nieuwendam, Diemen).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Duitsland, Polen, Zwitserland (Fauna Europaea, 2007); sinds kort ook Engeland en Noorwegen (Gibbs & von Tschirnhaus, 2005a).

distribution within Europe Germany, Poland, Switzerland (Fauna Europaea, 2007); recently found also in the UK and Norway (Gibbs & von Tschirnhaus, 2005a).

opmerkingen In de tabel voor Vicia-mineerders bij Hering (1957a) is het verschil tussen A. viciae en A. felleri bijzonder vaag. Omdat Hering's tabel veel nadruk legde op de roodverkleuring had ik het Belgische materiaal aanvankelijk gedetermineerd als felleri, maar de bouw van het achterspiraculum brengt me nu tot een andere conclusie. Het onderscheid tussen beide mijnen wordt bemoeilijkt doordat de larven van felleri niet bekend zijn. Spencer (1976a) schrijft dat het imago van felleri zeer sterk gelijkt op dat van A. demeijerei. Als die gelijkenis gezien mag worden als een aanwijzing van verwantschap dan is het waarschijnlijk dat felleri net zo'n normaal achterspiraculum heeft als demeijerei.

notes In Hering's (1957a) key to the leafminers of Vicia the distinction between A. viciae and A. felleri is very fuzzy. Because Hering's key puts much stress on the red colouring of the leaflets, I originally had identified the Belgian material as felleri, but the peculiar structure of the rear spiraculum made me change my mind. Matters are complicated because the larva of felleri is not known. Spencer (1976a) writes that adults of felleri strongly resemble those of A. demeijerei. If this similarity may be taken as an indication of a close relationship one may guess that felleri has a rear spiraculum that is as unremarkable as the one of demeijerei.

literatuur

references

Beiger (1955a, 1979a), Černý (2007a, 2011a), Černý & Merz (2007a), Gibbs & von Tschirnhaus (2005a), Hering (1925a), Huber (1969a), Maček (1999a), Papp & Černý (2015a), Skala (1951a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), von Tschirnhaus (1999a).

18/01/2016