Agromyza pulla Meigen, 1930

Diptera, Agromyzidae

Genista sagittalis, België, prov. Namen, Viroinval, Mazée © Stéphane Claerebout

Agromyza pulla: occupied mine on Genista sagittalis

Genista sagittalis, Belgium, prov. Namur, Viroinval, Mazée © Stéphane Claerebout

mijn in doorzicht

Agromyza pulla: occupied mine on Genista sagittalis

mine, lighted from behind

larve in de mijn

Agromyza pulla: larva in mine on Genista sagittalis

larva in the mine

Genista tinctoria, België, prov. Namen, Nismes, Fondry des Chiens © Stéphane Claerebout

Agromyza pulla: mine on Genista tinctoria

Genista tinctoria, Belgium, prov. Namur, Nismes, Fondry des Chiens © Stéphane Claerebout

ander exemplaar

Agromyza pulla: mine on Genista tinctoria

another specimen

mijn Haakvormig bovenzijdig gangmijntje. De gang begint bij de bladbasis, loopt langs de rand naar de top, gaat dan, snel breder wordend, bovenop de hoofdnerf weer naar beneden. In het eerste deel ligt de frass in fijne korrels, verderop in klompjes.

mine Upper-surface, hook-shaped corridor mine. The corridor begins close to the base of a leaflet, runs along the margin to the tip, then redescends on top of the midrib while widening quickly. Frass in the first part in fine grains, later in lumps.

waardplanten: Fabaceae, oligofaag

hostplants: Fabaceae, oligophagous

Genista germanica, pilosa, sagittalis, tinctoria; Spartium junceum.

fenologie Larven in juni-juli (Hering, 1957a).

phenology Larvae in June-July (Hering, 1957a).

BENELUX

De foto's hierboven illusteren de eerste waarnemingen in de Benelux.

BENELUX

The pictures above document the first records of the species in the Benulux.

verspreiding binnen Europa Van Engeland tot Roemenië, en van Polen tot het Iberisch Schiereiland (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From the UK to Roumania, and from Poland to the Iberian Peninsula (Fauna Europaea, 2007).

larve De Meijere (1937a, als A. genistae).

larva De Meijere (1937a, as A. genistae).

synoniemen Agromyza genistae Hendel, 1931; Phytagromyza pyrrhocera Hering, 1951.

synonyms Agromyza genistae Hendel, 1931; Phytagromyza pyrrhocera Hering, 1951.

opmerkingen In een botanische tuin kwam pulla op Genista een enkele maal samen voor met A. johannae. De mijnen zijn niet te onderscheiden (Hering, 1957a). Te oordelen naar de tekening van de Meijere (1925a) staat de distale tand van de mandibel van johannae haaks af; dit zou wellicht een onderscheid inhouden met de larve van A. pulla, die door de Meijere word wordt afgebeeld met een duidelijk teruggekromde tand. Of dit onderscheid constant is moet nog worden bezien; bovendien is de tekening van pulla gebaseerd op een larve in het tweede stadium.

notes In a botanical garden pulla sometimes co-occured on Genista with A. johannae. The mines of the two are indistinguishable (Hering, 1957a). To judge by the drawing by de Meijere (1925a), the distal tooth of the mandible of johannae stands off at a right angle. This might separate it from A. pulla, that is depicted with the distal tooth clearly recurved. It remains to be seen if this distinction is constant; moreover, the drawing of pulla was based on a second instar larva.

literatuur

references

Beiger (1955a, 1960a, 1970a), Buhr (1932a, 1941b, 1964a), Černý & Vála (1996a), Hartig (1939a), Hering (1951a, 1955b, 1957a, 1967a), Huber (1969a), Maček (1999a), Michalska (1972a), Papp (2009a), Papp & Černý (2015a), Robbins (1991a), Skala & Zavřel (1945a), Spencer (1972a,b), Starke (1942a), Surányi (1942a), von Tschirnhaus (1999a).

10/01/2017