Agromyza dipsaci Hendel, 1927

Diptera, Agromyzidae

Dipsacus fullonum, België, Luik: oude mijn; © Jean-Yves Baugnée

Agromyza dipsaci: old mine on Dipsacus fullonum

Dipsacus fullonum, Belgium, Liège: old mine; © Jean-Yves Baugnée

detail, om de vraatlijnen te tonen

Agromyza dipsaci: mine, detail

detail, to show the feeding lines

Dipsacus fullonum, Schinnen-Thull (li) © Wouter Bosgra

Agromyza dipsaci: mine on Dipsacus fullonum

Dipsacus fullonum, Schinnen-Thull (li) © Wouter Bosgra

mijn Blaasmijn, die onveranderlijk begint aan de bladrand en zich snel en sterk verbreedt, waardoor de mijn ietwat een trechtervorm krijgt. Primaire en secundaire vraatlijnen zijn zeer duidelijk. Frass in grote korrels. De larve verlaat de mijn voor de verpopping (volgens Spencer, 1954a, boogsnede aan de bladonderzijde).

mine Blotch, invariably beginning at the leaf margin, widening fast and strongly, giving the mine a funnel-like shape. Primary and secondary feeding lines very conspicuous. Frass in large grains. The larvae leaves the mine before pupation; according to Spencer (1954a) the exit slit is in the lower epidermis.

waardplanten: Caprifoliaceae, monofaag

hostplants: Caprifoliaceae, monophagous

Dipsacus fullonum, pilosus.

fenologie Larven in mei-juni, in 1 generatie (Hering, 1957a).

phenology Larvae in May-June, in a single generation (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Ellis).

NE waargenomen (Wouter Bosgra, 2014).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE recorded (Ellis).

NE recorded (Wouter Bosgra, 2014).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Engeland tot Frankrijk en Hongarijë (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From the UK to France and Hungary (Fauna Europaea, 2007).

larve Achterspiraculum met ca. 40 papillen (Groschke, 1957a; Hering, 1957a).

larva Rear spiraculum witth about 40 papillae (Groschke, 1957a; Hering, 1957a).

opmerkingen De Meijere (1926a) beschrijft de larve van een ongedetermineerde Agromyza, gekweekt uit Knautia; later (1928a) schrijft dit materiaal uiteindelijk gedetermineerd te hebben als A. dipsaci. Dit is onjuist: in werkelijkheid gaat het hier om A. woerzi.

notes De Meijere (1926a) described a larva of an unidentified Agromyza, bred from Knautia. Later (1928a) he wrote he had managed to identify the species as A. dipsaci. This is not correct: the species in question is A. woerzi.

literatuur

references

Černý & Vála (1999a), Groschke (1957a), Hering (1957a), Huber (1969a), Papp & Černý (2015a), Robbins (1991a), Spencer (1954a, 1957a, 1972a), Starý (1930a), von Tschirnhaus (1999a).

11/08/2016