Pseudorchestes pratensis (Germar, 1821)

Coleoptera, Curculionidae

Centaurea scabiosa, België, prov. Namen, Nismes: jonge mijnen © Chris Snyers

Pseudorchestes pratensis: young mines

Centaurea scabiosa, Belgium, prov. Namur, Nismes: jonge mijnen © Chris Snyers

een paar dagen later

Pseudorchestes pratensis: mines

a few days later

doorzicht

Pseudorchestes pratensis: mines

lighted from behind

Centaurea jacea, België, prov. Namen, Matagne-la-Grande, Camp du tir © Stéphane Claerebout: het eerste deel van de begin-gang is waarschijnlijk door de latere blaas overlopen.

Pseudorchestes pratensis: occupied mine on Centaurea jacea

Centaurea jacea, Belgium, prov. Namur, Matagne-la-Grande, Camp du tir © Stéphane Claerebout: the initial part of the gallery is probably run over by the later blotch.

Centaurea jacea, België, prov. Namen, Couvin, lieu-dit “Roche Albéric” © Stéphane Claerebout

Pseudorchestes pratensis: mine on Centaurea jacea

Centaurea jacea, Belgium, prov. Namur, Couvin, lieu-dit “Roche Albéric” © Stéphane Claerebout

Centaurea jacea, België, prov. Namen, Nismes, Tienne Breumont Stéphane Claerebout; de pijltjes wijzen de oviposielittekens aan

Pseudorchestes pratensis: mine on Centaurea jacea

Centaurea jacea, Belgium, prov. Namur, Nismes, Tienne Breumont Stéphane Claerebout; the arrows point to the oviposition scars

mijn Ovipositie aan de uiterste bladrand, niet in een nerf, als bij de meeste andere (Pseud-) Orchestes-soorten. De larve maakt een ondiepe blaasmijn. De frass ligt geconcentreerd in het centrum van de mijn. De pootloze larve verpopt zich tenslotte in een bolvormige cocon in het centrum.

mine Oviposition at the very leaf margin, not in the midrib, as in most other (Pseud-)Orchestes species. The larva makes a shallow blotch. Frass concentrated in the centre of the mine. The apodous larva, when fullgrown, pupuates in a globular cocoon in the centre.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Centaurea jacea, scabiosa.

fenologie Larven in juli (Hering, 1957a), mei-juni en juli-augustus (Scherf, 1964a).

phenology Larvae in July (Hering, 1957a), May-June and July-August (Scherf, 1964a).

BENELUX

BE waargenomen (Curculionidae.be).

NE waargenomen (Heijerman, 1993a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE recorded (Curculionidae.be).

NE recorded (Heijerman, 1993a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Ierland tot de Ukraïne en van Duitsland to Italië en Griekenland (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Ireland to the Ukraine and from Germany to Italy and Greece (Fauna Europaea, 2007).

pop zie Scherf (1964a).

pupa see Scherf (1964a).

synoniemen Orchestes, Rhynchaenus pratensis

synonyms Orchestes, Rhynchaenus pratensis

opmerkingen Heeger (1858a) geeft veel details over de biologie; zie ook Scherf (1964a). Kan leven in situaties met een extreem zware begrazingsdruk (Morris, 1993a).

notesmHeeger (1858a) gives many details about the biology; see also Scherf (1964a). Can survive situations with an extremely heavy grazing pressure (Morris, 1993a).

literatuur

references

Buhr (1933a), Caillol (1954a), Heeger (1858a), Heijerman (1993a), Hering (1923a, 1930a, 1957a), Kleine (1924/25a), le Monnier (2003a), Morris (1993a), Reinheimer & Hassler (2010a), Robbins (1991a), Scherf (1964a), Vorst (2010a).

23/01/2017