Orchestes rusci (Herbst, 1795)

Coleoptera, Curculionidae

Betula pendula, België, prov. Antwerpen, Retie, Prinsenpark © Carina Van Steenwinkel

Orchestes rusci: vacated mine on Betula pendula

Betula pendula, Belgium, prov. Antwerp, Retie, Prinsenpark © Carina Van Steenwinkel

Betula pendula, België, prov. Oost-Vlaanderen, Ename, Volkegembos © Carina Van Steenwinkel

Orchestes rusci: vacated mine on Betula pendula

Betula pendula, Belgium, prov. East Flanders, Ename, Volkegembos © Carina Van Steenwinkel

Betula pendula, Spanderswoud

15281_1

Betula pendula, Spanderswoud

Betula pubescens, Amstelveen, JP Thijssepark: de uitsnede is bija rond

Orchestes rusci

Betula pubescens, Amstelveen, JP Thijssepark: the excision is almost finished

frasspatroon

Orchestes rusci

frass pattern

mijn Een vrij plompe, zich geleidelijk verbredende, gang, die gewoonlijk begint nabij de bladtop, en de bladrand volgt (vooral bij de eerste generatie). De larve ligt ruggelings in de mijn. Uiteindelijk wordt een vrijwel cirkelronde uitsnede gemaakt, waarmee de larve zich op de grond laat vallen.

mine A rather stubby, gradually widening, corridor that usually begins near the leaf tip and descends along the leaf margin (especially in the first generation). The larva lies venter-upward in the mine. Finally an almost perfectly circular excision is cut, in which the larva drops to the ground for pupation.

waardplanten: Betulaceae, monofaag

hostplants: Betulaceae, monophagous

Betula humilis, nana, pendula, pubescens.

fenologie Larven in mei-juni, in twee generaties (Hering, 1957a; Scherf, 1964a); Reinheimer & Hassler (2010a) spreken echter van één generatie waarvan de imagines in juli uitkomen.

phenology Larvae in May-June, in two generations (Hering, 1957a; Scherf, 1964a). However, Reinheimer & Hassler (2010a) write of but one generation, of which tha adults emerge in July.

BENELUX

BE waargenomen (Curculionidae.be, 2010).

NE waargenomen (Heijerman, 1993a; Vorst, 2010a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Curculionidae).

NE recorded (Heijerman, 1993a; Vorst, 2010a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van de Britse Eilanden en Frankrijk tot Polen, Roemenië en Italië (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From the British Isles and France till Poland, Roumania and Italy (Fauna Europaea, 2007).

synoniemen Rhynchaenus rusci.

synonyms Rhynchaenus rusci.

opmerkingen Morris (1993a) noemt de soort talrijk in Engeland; in Nederland is dat zeker nbiet het geval. Roques (1998a) noemt ook Populus nigra als waardplant, maar zijn beschrijving van de mijn ('lang, dun, bochtig') lijkt erop te duiden dat het om een andere mineerder gaat.

notes Morris (1993a) calls the species common in the UK; this certainly does not apply to the Netherlands. Roques (1998a) mentions also Populus nigra as a hostplant, but his description of the mine ('long, slender, winding') suggests that he had a different species before him.

literatuur

references

Ahr (1966a), Bachmaier (1965a), Buhr (1933a, 1964a), Caillol (1954a), Haase (1942a), Heijerman (1993a), Hering (1924b, 1927b, 1930a, 1957a), Kozlov, van Nieukerken, Zverev & Zvereva (2013a), le Monnier (2003a), Morris (1993a), Nowakowski (1954a), Reinheimer & Hassler (2010a), Robbins (1991a), Roques (1998a), Scherf (1964a), Seidel (1926a), Skala (1951a), Sønderup (1949a), Viramo (1962a), Vorst (2010a), Zoerner (1969a)

23/01/2017