Isochnus sequensi (Stierlin, 1894)

Coleoptera, Curculionidae

Salix dasyclados, Cadzand

13407

Salix dasyclados, Cadzand

Salix alba, Brummen: bovenepidermis leerachtig verkleurd, alle frass as teerachtig laagje op de bodem van de mijn

17745

Salix alba, Brummen: upper epidermis coloured like leather; all frass as a tar-like film on the floor of the mine

mijn Vrijwel ronde, bruine tot bruinzwarte, zeer ondoorzichtige bovenzijdige blaasmijn, ca. 1 cm in diameter, zonder begingang. Bovenepidermis leerachtig verkleurd. Vaak verscheidene mijnen in een blad. Alle frass als een teerachtige laag op de bodem van de mijn. Eischaaltje aan de bladonderzijde, moeilijk te zien, hyalien. Larve solitair.De verpopping vindt plaats in de mijn; de pop ligt niet in een cocon.

mine Almost round, brown to brownish black, upper surface, very opaque blotch, about 1 cm in diameter, without an initial corridor. Upper epidermis leathery in colour. Often several mines in a leaf. All frass as a tar-like film on the floor of the mine. Egg shell at leaf underside, difficult to see, hyaline. Larva solitary. Pupation in the mine; pupa not in a cocoon.

waardplanten: Salicaceae, oligopfaag

hostplants: Salicaceae, oligophagous

Populus balsamifera, x canadensis, nigra; Salix alba, babylonica, caprea, cinerea, daphnoides, euxinia (fragilis), gmelinii, pentandra, purpurea, triandra, viminalis.

Salix is de belangrijkste waardplant.

Salix is the main hostplant genus.

fenologie Larven in augustus-october (Hering, 1957a). De larven verpoppen in september; spoedig daarna komen de imagines uit (Reinheimer & Hassler, 2010a).

phenology Larven in August-October (Hering, 1957a). The larvae pupate in September; soon after the adults emerge (Reinheimer & Hassler, 2010a).

BENELUX

BE In 2008 door Jorgen Ravoet gekweekt uit Salix; det. Theodoor Heijereman; zie ook Curuculionidae.be (2010).

NE waargenomen (van Frankenhuyzen & Freriks, 1986a; Heijerman, 1993a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE in 2008 bred from Salix by Jorgen Ravoet; det. Theodoor Heijerman; see also Curuculionidae.be (2010).

NE recorded (van Frankenhuyzen & Freriks, 1986a; Heijerman, 1993a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië, Engeland en Frankrijk tot Bulgarijë en Roemenië (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Scandinavia, the UK and France to Bulgaria and Romania (Fauna Europaea, 2007).

synoniemen Rhynchaenus, Isochnus populicola Silfverberg, 1977; Orchestes, Rhynchaenus populi (Fabricius, 1792).

synonyms Rhynchaenus, Isochnus populicola Silfverberg, 1977; Orchestes, Rhynchaenus populi (Fabricius, 1792).

opmerkingen Hering (1957a) noemt de soort zeer gewoon en talrijk, maar dat geldt zeker niet voor Nederland, hoewel de soort ook bij ons plotseling locaal zeer talrijk kan zijn op knotwilgen (van Frankenhuyzen & Freriks, 1986a).

notes Hering (1957a) describes the species as very common and numerous; this is not generally true in the Netherlands, although it may suddenly be locally abundant on pollard willows (van Frankenhuyzen & Freriks, 1986a).

literatuur

references

Buhr (1933a, 1964a), Caillol (1954a), Csóka (2003a), van Frankenhuyzen & Freriks (1986a), van Frankenhuyzen & Houtman (1972a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Haase (1942a), Heijerman (1993a), Hering (1930a, 1957a), Huber (1969a), Kleine (1924a/1925a), Kvičala (1938a), Maček (1999a), le Monnier (2003a), Nowakowski (1954a), Reinheimer & Hassler (2010a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Stammer (2016a), Starý (1930a), Trägårdh (1910a), Vidal (1988a), Vorst (2010a), Zlobin (1986b), Zoerner (1969a, 1970a).

31/03/2017