Apteropeda orbiculata (Marsham, 1802)

Coleoptera, Chrysomelidae

Plantago major, Duitsland, Schwarzwald

Apteropeda orbiculata

Plantago major, Germany, Schwarzwald

detail

Apteropeda orbiculata

detail

Cirsium arvense, België, prov. Namen, Gembloux; © Jean-Yves Baugnée

Apteropeda orbiculata: mine on Cirsium arvense

Cirsium arvense, Belgium, prov. Namur, Gembloux; © Jean-Yves Baugnée

Verbascum lychnitis, België, prov. Luik, Theux, Le Rocheux; © Jean-Yves Baugnée

Apteropeda orbiculata mine

Verbascum lychnitis, Belgium, prov. Liège, Theux, Le Rocheux; © Jean-Yves Baugnée

Stachys sylvatica, België, prov. Namen, Couvin, Ry de Pernelle: aan de opening rechts is te zien dat de larve daar aan een nieuwe gang begonnen is; © Stéphane Claerebout

Apteropeda orbiculata: gallery mine on Stachys sylvatica

Stachys sylvatica, Belgium, prov. Namur, Couvin, Ry de Pernelle: the opening at right shows that the larva there has started making a new gallery; © Stéphane Claerebout

secundaire blaas

Apteropeda orbiculata: secondary blotch mine on Stachys sylvatica

secondary blotch

Stachys sylvatica, België, prov. Namen, Parc National de Furfooz © Stéphane Claerebout; de larve is juist begonnen aan een nieuwe mijn

Apteropeda orbiculata s.l.  larva and mine on Stachys sylvatica

Stachys sylvatica, Belgium, prov. Namur, Parc National de Furfooz © Stéphane Claerebout; the latva has just started making a new mine

Galeopsi spec., Biddinghuizen, Spijk- en Bremerbergbos © Hans Jonkman

Apteropeda orbiculata: mine on Galeopsis spec.

Galeopsi spec., Biddinghuizen, Spijk- en Bremerbergbos © Hans Jonkman

ander exemplar

Apteropeda orbiculata: mine on Galeopsis spec.

another specimen

mijn Vrij lange voldiepe gang die door het blad slingert en zich regelmmatig kan oversnijden. De gang verbreedt zich later vrij sterk. Frass normaliter in dunne middenlijn, maar kan ook aan de zijkant liggen of ontbreken. De larven verlaten regelmatig een mijn om elders opnieuw te beginnen; ze verpoppen zich buiten de mijn. Aan de hand van de mijn en, voorzover bekend, de larve niet te onderscheiden van verwante soorten (Hering, 1957a). Wel is globosa veel minder polyfaag dan orbiculata. Zie Warchalowski (2003a) voor de verschillen in de imagines tussen orbiculata, globosa en splendida.

mine Rather long full depth corridor that winds freely through the leaf and may cross itself. In the end the corridor widens considerably. Frass mostly in a narrow central line, but may also be deposited along the sides or be missing. The larvae regular leave a mine to restart elsewhere. Pupation outside the mine. Neither larva nor mine can be distinguished from that of related species. (Hering, 1957a). A. globosa is much less polyphagous than orbiculata. See Warchalowski (2003a) for the dfifferences in the imago's of orbiculata, globosa en splendida.

waardplanten: Polyfaag, voorkeur voor Lamiaceae

hostplants: Polyphagous, preference for Lamiaceae

Ajuga genevensis, reptans; Aster; Bellis perennis Carduus; Cirsium arvense; Clinopodium vulgare; Digitalis grandiflora, lutea, purpurea; Galeopsis tetrahit; Glechoma hederacea, hirsuta; Lamium; Linaria; Pedicularis; Plantago atrata, lanceolata, major; Primula obconica; Prunella; Rhinanthus; Scrophularia; Stachys officinalis, recta, sylvatica; Teucrium; Verbascum lychnitis; Veronica chamaedrys.

fenologie Larven in mei-juli (Hering, 1957a); één generatie per jaar, overwintering als imago (Cox, 2007a).

phenology Larvae in May-July (Hering, 1957a); univoltine, hibernation as adult (Cox, 2007a).

BENELUX

BE Fauna Europaea (2007).

NE Beenen & Winkelman (1993a).

LUX Fauna Europaea (2007).

BENELUX

BE Fauna Europaea (2007).

NE Beenen & Winkelman (1993a).

LUX Fauna Europaea (2007).

verspreiding binnen Europa Van Denemarken tot Spanje en Italië, en van Frankrijk tot de Ukraine; ook de Britse Eilanden (Cox, 2007a; Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Denmark tot Spain and Italy, and from France to the Ukraine; also in the British Isles (Cox, 2007a; Fauna Europaea, 2007).

synoniemen Vermeldingen van mijnen van Mniophila muscorum (Koch) berusten op verwarring met A. orbiculata (Cox, 1997a).

synonyms Records of mines of Mniophila muscorum (Koch) are due to confusion with A. orbiculata (Cox, 1997a).

literatuur

references

Ahr (1966a), Beenen & Winkelman (1993a), Beiger (1960a), Buhr (1933a, 1964a), Cox (1997a), Doguet (1994a), Hering (1924a, 1925a,b, 1930a,b, 1957a), Huber (1969a), Konstantinov & Vandenberg (1996a), Maček (1999a), Michna (1975a), Robbins (1991a), Skala (1951a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Warchalowski (2003a), Zoerner (1969a).

11/08/2016