Anoplus plantaris (Naezén, 1794)

Coleoptera, Curculionidae

Betula pendula, België, prov. Antwerpen, Meerhout © Carina Van Steenwinkel: bezette mijn

Anoplus plantaris: occupied mine on Betula pendula

Betula pendula, Belgium, prov. Antwerp, Meerhout © Carina Van Steenwinkel: occupied mine

uittreed-snede (bovenzijdig)

Anoplus plantaris: exit slit

exit slit (upper surface)

Betula pubescens, Harderwijksche bosschen

Anoplus plantaris: mine on Betula pubescens

Betula pubescens, Harderwijksche bosschen

oude mijnen

Anoplus plantaris: old mines on Betula pubescens

old mines

mijn Lange voldiepe gangmijn, die begint bij een galachtig opgezwollen ovipositie-litteken in (meestal het distale deel van) de hoofdnerf. Frasslijn variabel van breedte (soms aanzienlijk breder dan hier afgebeeld). De gang volgt gewoonlijk globaal de bladrand, en het zo afgesnoerde deel van het blad sterft af. De larven leven in het voorjaar, wanneer het blad zich nog aan het ontplooien is; later in de zomer zijn aanggetaste bladeren herkenbaar aan het ontbreken van de top en een deel van de tanding, aan resten van de gang, en aan de algehele misvorming van het blad. De larve verlaat voor de verpopping de mijn.

Gemineerde bladeren zijn opvallend breed in verhouding tot hun lengte. De lengtegroei van het blad lijkt door de ovipositie te worden geremd.

mine Long, full depth mine, starting at an oviposiiton scar, mostly in the distal paort of the midrib; the scar may be swollen gall-like. Frass line variable in width, sometimes quite broader than on the ©. Usually the corridor loosely follows the leaf margin, and the part of the leaf that is cut off from the centre dies off. The larvae live in spring, when the leaf is unfolding; later in summer affected leaves are recognisable because the tip of the leaf and parts of the marginal teeth are missing, by remnants of the corridor and by a general disfiguering of the leaf. The larva leaves the mine before pupation.

Mined leaves are remarkably broad, relative to their length. The length growth of the leaf seems to be slowed down by the oviposition.

waardplanten: Betulaceae, oligofaag

hostplants: Betulaceae, oligophagous

Alnus glutinosa; Betula nana, pendula, pubescens.

Volgens Roques (1998a) ook Populus nigra; dit wordt door Hering (1957a) of Scherf (1964a) niet ondersteund.

According to Roques (1998a) also Populus nigra, but this is not supported by Hering (1957a) or Scherf (1964a).

fenologie Scherf (1964a) geeft mei-juli op, maar alle mijnen die ikzelf in juni (en later) vond waren al verlaten. De soort heeft zeker maar één generatie. Ovipositie begin mei; imagines komen in juli uit (Reinheimer & Hassler, 2010a).

phenology Scherf (1964a) gives May-July, but all mines I myself found in June (and later) were vacated. There certainly is but one generation. Oviposition in early May; the adults emerge in July (Reinheimer & Hassler, 2010a).

BENELUX

BE waargenomen (Curculionidae.be, 2010).

NE recorded (Heijerman, 1993a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europea, 2007).

BENELUX

BE recorded (Curculionidae.be, 2010).

NE recorded (Heijerman, 1993a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007)./p>

verspreiding binnen Europa Van Engeland, Frankrijk en Italië oostwaarts tot in Rusland (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From the UK, France and Italy eastward till within Russia (Fauna Europaea, 2007)

opmerkingen Volgens Robbins (1991a) zou de soort in de 19e eeuw [in Engeland] vrij talrijk zijn geweest, maar is hij in de 20e eeuw daar zeer zeldzaam en mogelijk verdwenen. Ook vermoedt hij dat de soort hoog in de bomen zou leven. Geen van deze twee uitspraken stemmen overeen met de situatie in Nederland.

notes Robbins (1991a) states: "apparently common [in the UK] in the 19th century, nowadays apparently extinct; possibly mining high up in the trees". I cannot confirm either suggestion for the Netherlands.

literatuur

references

Ahr (1966a), Bachmaier (1965a), Buhr (1933a, 1964a), Diškus & Stonis ( 2012a), Haase (1942a), Hering (1926b, 1927b, 1930a, 1957a), Kozlov, van Nieukerken, Zverev & Zvereva (2013a), Reinheimer & Hassler (2010a), Robbins (1991a), Roques (1998a), Scherf (1964a), Sønderup (1949a), Stammer (2016a), Vorst (2010a), Zoerner (1969a, 1970a).

31/03/2017