Ascomycota: Protomycetaceae

De Protomycetaceae zijn nauw verwant met de beter bekende Taphrinaceae. De grens tussen de twee is vaag: de geslachten Protomycopsis, Taphridium en Volkartia die door Alexopoulos e.a. tot de Protomycetaceae worden gerekend, behoren volgens de Index Fungorum (2014) tot de Taphrinaceae. Het belangrijkste verschil tussen de twee families is dat bij Taphrinaceae de asci ontstaan aan het einde van een hyphe, ze bij de Protomycetaceae op een willekeurige plaats kunnen ontstaan uit ascogene cellem, en daardoor niet bovenop de epidermis van de waardplant, maar dieper in het weefsel.

The Protomycetaceae are closely related to the better knoen Taphrinaceae. The limit between the two is vague: while the genera Protomycopsis, Taphridium, and Volkartia are placed by Alexopoulos a.o. in the Protomycetaceae, they are attributed to the Taphrinaceae by the Index Fungorum (2014). The main difference between the two families is that in the Taphrinaceae the asci are formed at the end of the hyphae, while in the Protomycetaceae they can originate at any point out of ascogenous cells, not necessarily therefore on the epidermis of the host plant, but also deeper in the tissue.

literatuur:

references:

Alexopoulos, Mims & Blackwell (1996a).

11/10/2015