Cercozoa: Phytomyxea

Een groep van protisten die leven als endoparasieten in plantencellen. Ze vormen daar meerkernige cellen, plasmodia. Die vallen uiteindelijk uiteen, wanneer de plantencel barst. De sporen kunnen bestaan uit rustende sporen of uit beweeglijke zoosporen, die twee ongelijk lange, gladde, flagellen hebben. Vroeger werden deze organismen beschouwd als te behoren tot de slijmzwammen, myxomyceten. Ze worden ook wel aangeduid als Plasmodiophorida.

A group of protists that live endoparasitically in plant cells. They there form multinucleate cells, plasmodia. The ultimately divide into spores that are liberated when the plant cell disintegrates. Spores can be in the form of resting spores or motile zoospores, that bear two smooth flagellae of unequal length. In the past they were considered to belong to the myxomycetes, slime molds. They also are addressed as Plasmodiophorida.

literatuur:

references:

Neuhauser, Huber & Kirchmair (2009a), Neuhauser, Kirchmair & Gleason (2011a), Tree of Life (2016).

20/01/2016