Afweer door de plant / Plant defence

blad-afstoting

Minerende larven komen om als het blad waarin ze zitten voortijdig verdort of afvalt. In verscheidene gevallen is aangetoond dat gemineerde bladeren eerder afvallen dan niet gemineerde, maar het lijkt niet waarschijnlijk dat deze vervroegde bladval een afweerreactie van de plant is. (Faeth, Connor & Simberloff, 1981a; James & Pritchard, 1988a; Preszler & Price, 1993a).

Nogal ongewoon is het gedrag van het snuitkevertje Caenorhinus pauxillus; het wijfje knaagt de bladsteel van het blad waarop ze een ei heeft afgezet door, zodat het blad met larven en al verwelkt en afvalt. De larven mineren succesvol in de op de grond gevallen bladeren (Blommers & Vaal, 2002a).

leaf abscission

Mining larvae perish when their leaf wilts or is absconded prermaturely. It has been found in several studies that mined leaves are earlier to fall than unmined ones, but is does not seem plausible that this is a defense mechanism of the plant (Faeth, Connor & Simberloff, 1981a; James & Pritchard, 1988a; Preszler & Price, 1993a).

The behaviour of the weevil Caenorhinus pauxillus is rather unusual; the female gnaws the petiole of a leaf on which she has oviposited, causing the leaf to wilt and drop. The larva mines and develops successfully in the fallen leaf (Blommers & Vaal, 2002a).

callus

Oudere delen van een mijn zijn soms gevuld met een suikerachtige of korrelige massa. Met de microscoop blijken het grote, blazige plantencellen te zijn. dit is een wondweefsel, callus (Hering, 1951c; Jeanneau, 1972a).

callus

Older parts of a mine may be filled with a sugary or granular substance. The micrsocope shows that it consists of inflated, more or less globular cells. This is a tissue that is made by the plant as a reaction to wounds: callus (Hering, 1951c; Jeanneau, 1972a).

Scaptomyza flava, met callus gevuld deel van een gang

12798

Scaptomyza flava part of a corridor, filled with callus

Geopende mijn met frasskorrels, die omgeven zijn door beginnend callusweefsel. Deze foto laat zien dat de ontwikkeling van callus wordt gestimuleerd door de aanwezigheid van frass.

Opened mine with frass grains, surrounded by beginning callus tissue. This foto shows that callus formation is stimulated by the presence of frass.

Phytomyza spinaciae

12591

Phytomyza spinaciae

Ook in vlindermijnen kan callusvorming ontreden.

Also Lepidoptera mines may contain developing callus.

Stigmella alnetella op els: oudste deel van de mijn

17396

Stigmella alnetella on Alder: oldest part of the mine

detail

17396

detail

callus als een bedreiging

In sommige gevallen kan callus-vorming zo snel gaan dat het een bedreiging vormt voor de larve (Hering, 1962a). Bij een plant als hulst, met een harde, dikke epidermis, kunnen larven doodgedrukt worden tussen epidermis en callus (Ellis, 2000a). Maar soms wekken ook mislukte mijnen bij planten met zachte bladeren de indruk dat de groei van het callus sneller is gegaan dan de larve kon eten (bijv. bij Chrysoesthia sexguttella in een meldeblad).

callus as a threat

In some cases the growth of the callus can be so fast that it threatens the larva (Hering, 1962a). In a plant as Holly, with its leathery epidermis larvae sometimes are squeezed to death between the epidermis and the growing callus (Ellis, 2000a). But sometimes also failed mines in soft leaves seem to testify of a larva that fled unsuccessfully for the developing callus in its corridor.

Chrysoesthia sexguttella op melde

9764

Chrysoesthia sexguttella on Fat Hen

modif. 21.ix.2008