Gallen / Galls

De stap van mijnen naar gallen is niet zo groot; Cystiphora-'mijnen' vormen bijvoorbeeld een duidelijke overgang. Bovendien komen bij het zoeken naar mijnen regelmatig gallen in beeld. Daarom staan hier een aantal foto's van gallen en galvormers; hoofdzakelijk microfoto's, omdat macro-opnamen op het web en bijv. het boek van Coulianos & Holmåsen (1991a) voldoende beschikbaar zijn. Voor tabellen wordt verwezen naar Buhr (1964b, 1965a), Docters van Leeuwen (1982a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a) en Redfern & Shirley (2002a, 2011a).

It is not a big step from leafminers to gall makers; Cystiphora-'mines' for instance are a typical border case. Morever, when searching for leafmines one often encounters galls. Therefore some space is made available in this site for galls and gall makers. Mainly for microphotos, because normal pictures are widely available on the internet and in the book of e.g. Coulianos & Holmåsen (1991a). For identifiation keys one is referred to Buhr (1964b, 1965a), Docters van Leeuwen (1982a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a) and Redfern & Shirley (2002a, 2011a).

Cystiphora taraxaci op paardenbloem

8802

Cystiphora taraxaci on Dandelion

galmaker versus mineerder

In de woorden van Hering (1951a) betekent het concept van een gal dat een plant op een heel specifieke wijze reageert op een beschadiger, die op zijn beurt volledig afhankelijk is van de weefsels die door de plant in samengang met die reactie worden gevormd. Een gal-insect leeft dus niet alleen in, maar ook van, de gal.

Een mineerder leeft in en van een plant, maar leeft niet van weefsels die door de plant als reactie op zijn aanwezigheid worden gemaakt (callus).

Gallmaker vs leafminer

Hering (1951a) defines a gall as follows: "The concept of a gall envisages a quite definite reaction by the plant to the presence of the intruder, who in turn is specifically dependant on the tissue of the plant, which has been produced as this reaction." A galling insect therefore not only lives inside, but also from, the gall.

A leafminer lives inside and from a plant, but does not feed on the tissues that are produced as a reaction to its presence (callus).

Chirosia betuleti op mannetjesvaren

13849

Chirosia betuleti on Male-fern

grensgevallen

De mijntjes van Cystiphora-soorten zij, meestal fel gekleurde wratjes die een holte omsluiten met een of twee larven. De larven leven van celsap dat in de holte lekt; misschien helpen ze een beetje door cellen die de wand bekleden aan te prikken. Het is niet goed mogelijk te zeggen of de larven nu leven van een door de plant aangemaakt weefsel (als gal-makers) of dat ze leven van 'gewoon' plantenweefsel (als mineerders).

De larve van Chirosia betuleti vreet aan de hoofdnerf van een varen; als reactie daarop krult de bladtop intensief op en omsluit de larve. Ontegenzeggelijk maakt de plant extra weefsel, waarvan de larve zich bedient: gal maker. Maar hij eet toch hoofdzakelijk weefsel dat er al was: mineerder. (En in wezen is het ook geen mineerder, want de larve leeft op, niet in het blad.)

border cases

The mines of Cystiphora-species are small, mostly intensely coloured warts that enclose a cavity with one are a few larvae. The larvae live on the plant sap that leaks into the cavity; perhaps they stimulate the leaking a bit by puncturing the cells lining the cavity. It is not well possible to decide whether these larvae live on a tissue made by the plant in reaction to their presence (as gall makers) or that they feed on 'normal'plant tissue (as miners).

The larva of Chirosia betuleti feeds on the tissue of the midrib of a fern; in reaction the midrib intensively curls and encloses the larva. Undeniably, the larva partly lives on tissue that has been produced in reaction to its presence: gall maker. Yet, most if what it eats is normal tissue: miner. (And fundamentally it is not a miner either, because it does not live within, but upon the leaf.)

05/09/2011