Voldiepe mijnen / Full depth mines

Voldiepe mijnen zijn gemakkelijk te herkennen doordat ze in doorvallend licht heel transparant zijn, en geen groene kleur meer vertonen: al het bladmoes is op de plaats van de mijn verdwenen.

Voldiep is geen mooi Nederlands woord, maar er is niets beters. De Duitse mijnenliteratuur spreekt van beiderseitig, het Engels behelpt zich met full depth.

Full depth mines are easily recognisable because, when held against the light, they are transparant, without a green tinge - at the place of te mine all parenchyma has been eaten away.

Full depth is not beautiful English, but it is the best phrase available. The Dutch voldiep is certainly no better. The German equivalent is beiderseitig.

Mompha terminella op heksenkruid: voldiepe mijn

9066

Mompha terminella on Enchanter's Nightshade: full depth mine

Lyonetia clerkella op kers: voldiepe mijn

7599

Lyonetia clerkella on Cherry: full depth mine

bladwespen

Bij de meeste bladwespen eet een larve van zowel het sponsparenchym als het palissadeparenchym, maar laat hij toch restjes staan. Als dit gebeurt betreft het meestal jonge larven (bijv. Fenusa pumila, maar een soort als Metallus pumilus doet dit zijn hele larvale leven; dergelijke mijnen houden, zolang ze vers zijn, dus geheel of gedeeltelijk een groenige tint.

sawflies

Most sawfly larvae eat both layers of the parenchyma, but leave some remnants alone. This happens mostly in young larvae, like in Fenusa pumila, but a species like Metallus pumilus does so throughout its larval life. These mines, as long as they are fresh, partially or entirely have a greenish hue.

Fenusa pumila op berk: min of meer voldiepe mijn

8324

Fenusa pumila on Birch: more or less full depth mine

29/04/2011