Cocon / Cocoon

cocon

Insectenlarven in het popstadium zijn vrijwel bewegingsloos, en daardoor extra kwetsbaar. Veel soorten maken daaarom, kort voor de vervelling die leidt tot het popstadium, een beschermende cocon. Ook larven van die soorten mineerders, waarvan het popstadium zich in de mijn bevindt, maken vaak zo'n cocon.

cocoon

In the pupal stage insect larvae are virtutally immovalbe and defenseless. Many species therefore make, before construct a protective cocoon before they undergo the moult that leads to the pupa or puparium. Some leaf miners too sometimes make a cocoon; not alwys within the mine, but when this happens it is a valuable additional discriminating character.

snuitkevers

Sommige snuitkeverlarven vormen een cocon doordat ze via de anus een secreet afscheiden dat door cellen van het darmepitheel wordt geproduceerd. Dit aanvankelijk witte secreet wordt over het hele lichaam verdeeld, verhardt en verdroogt en wordt uiteindelijk bruin (Scherf, 1964a). Het eindproduct is een kogelrond bruin en ondoorzichtig knikkertje in de mijn.

weevils

Some weevil larvae excrete through the anus a whitish secretion, that is produced by the gut epithelum. This secretion is smeared all over the body; it then dries and hardens, and turns brown (Scherf, 1964a). The final product is a dark brown opaque globule in the mine, containing the pupa.

Orchestes fagi op beuk: cocon

8242

Orchestes fagi on Beach: cocoon

bladwespen

Binnen de minerende bladwespen staan Heterarthrus-soorten apart doordat de larven zich verpoppen in een schijfvormige cocon. Alle andere soorten bladwespen verpoppen zich buiten de mijn.

sawflies

Within the leafmining sawflies the genus Heterarthrus stands apart because their larvae form a disk-shaped cocoon within the mine. In all other sawfly species the larvae quit the mine before pupation.

Heterarthrus vagans op els: cocon

9778

Heterarthrus vagans on Alder: cocoon

vlinders: Tischeria

De larven van dit geslacht maken eveneens een schijfvormige cocon van spinsel. Ongewoon is dat dit al gebeurt lang voordat de verpopping op handen is. Tijdens vraatpauzes liggen de larven gekromd als een hoefijzer in de cocon te rusten.

moths: Tischeria

The larvae of this genus also construct a discoid cocoon, made out of silk. Unusually, thet make the cocoon long before pupation is at hand. During feeding pauses the larvae retreats to its cocoon, and is easily seen in transparancty, bent over in the shape a horseshoe.

Tischeria ekebladella op eik: pop in geopende cocon

14376

Tischeria ekebladella on Oak: pupa in openend cocoon

vlinders: Phyllonorycter

De larven maken binnen hun vouwmijn altijd een cocon van zijden spinsel, maar soms is de cocon zo ijl dat hij vrijwel onzichtbaar is. Soms wordt de ccon gemaakt als een geheel met de binnenwant van de mijn, en is dan eveneens onzichtbaar. Maar bij andere soorten van dit geslacht kan de cocon heel dicht geweven zijn, en dan beslist taai van structuur zijn; de kleur kan uiteenlopen van wit over goudgeel naar legergroen. De cocon kan zit soms vastgesponnen aan het 'dak' van de mijn, soms aan de bodem, en soms aan dak én bodem. Sommige Phyllonorycter's bekleden de buitenzijde van de cocon met frass: soms alleen aan de zijkanten (op doorzicht ziet men dan een doorschijnende U) soms over het gehele oppervlak, zodat ze er uitzien als een verbrande kroket. Hoe de larve het klaarspeelt om alle frass te bevestigen aan de buitenkant van een cocoon waar hij zelf in zit, is een mysterie.

moths: Phyllonorycter

Phyllonorycter larvae , whithin their tentiform mine, always make a silken cocoon, although the silk sometimes is spun so loosely that the cocoon is practically invisible. Some species make the cocoon contiguous with the inner wall of the mine, and then too the cocoon seems to be missing. But in other species the cocoon may be tightly woven, and can be quite tough to open. The colour ranges from white over gold to army green. The cocoon may be attachted to the roof of the mine, to the floor, or to both. Some species cover the cocoon with frass; sometimes only at the sides (in transparancy one then sees a dark U), sometimes the whole surface is covered bt all frass that the mine contained, giving to cocoon the appearance of a burnt croquette. How the larva manages to collect and stick all frass to the outside of a cocoon, while sealing itself inside, is a mystery.

Phyllonorycter quercifoliella op eik: cocon

Phyllonorycter quercifoliella cocoon

Phyllonorycter quercifoliella on Oak: cocoon

19/07/2010