Leafminers and plant galls of Europe

Bladmineerders en plantengallen van Europa

Dr. Willem N. Ellis

Bladmineeerders, veroorzakers van plantengallen, en parasitaire micro-schimmels hebben gemeen dat ze, op weinig uitzonderingen na, gespecialeerd zijn op een enkele plantensoort, of plantengeslacht. Andersom betekent dit dat een plant maar een beperkt aantal gespecialiseerde soorten vijanden, ‘antagonisten’, heeft. Wanneer de plantensoort eenmaal bekend is, is het daardoor veelal niet heel moeilijk om de antangonist te determineren.

De bestudering van die antagonisten is niet louter een interessante manier om in de natuur bezig te zijn. Het is bij uitstek een manier om inzicht te krijgen in de complexiteit van de biologische relaties in een oecosysteen. Het is misschien wel de meest toegangkelijke manier om een beeld te krijgen van wat biodiversiteit werkelijk betekent. Deze website wil bijdragen om deze ervaring toegankelijk te maken.

Leafminers, causers of plant galls, and parasitic microfungi have in common that, with few exceptions, they are specialised on a single plant species or genus. This means at the same time that a plant has only a limited number of specialised ennemies, or antagonists. When the plant species is known, generally therefore it is not difficult to idently the antagonist.

The study of these antagonists is not merely an interesting way of being active in nature. Pre-eminantly, it is a way to obtain an insight in the network of biological relations in an ecosystem. Perhaps it is the most accesible way to experience the real meaning of biodiversity. This website's aim is to enable that perception.

Fenella minuta op kleine ooievaarsbek

17423

Fenella minuta on Small-flowered Crane's-bill

27/05/2016