Tephritidae kopskelet / Tephritidae cephalic skeleton

Acidia cognata

Acidia cognata: cephalic skeleton

Acidia cognata

Kopskelet van het Tephritidae-type; het naar voren gerichte uitsteeksel van de bovenste arm is kenmerkend.

Cephalic skeleton of the Tephritidae type; the forward pointing extension of the upper arm is characteristic.

15/12/2014