Agromyzinae kopskelet / Agromyzinae cephalic skeleton

Agromyza anthracina

Agromyza anthracina: cephalic skeleton

Agromyza anthracina

Voorbeeld van een cephalopharyngeaal skelet van het Agromyzinae-type, met drie naar achteren uitstekende armen (opgehelderd preparaat).

Example of a cephalic skeleton of the Agromyzinae type, with three rearwards pointing arms (cleared material).

15/12/2014