Agromyzidae kopskelet / Agromyzidae cephalic skeleton

Ophiomyia beckeri

Ophiomyia beckeri: cephalic skeleton

Ophiomyia beckeri

Kopskelet van een agromyzidae.

Cephalic skeleton of an agromyzid.

15/12/2014