heksenbezem op / witches' broom on Cytisus scoparius

heksenbezem, Ballo © Ben van As

Cytisus scoparius: witches' brooms

witches' broom, Ballo © Ben van As

verscheidene bijeen

Cytisus scoparius: witches' broom

several together

opmerkingen: uit zuid-Italië is door Marcone ea een heksenbezem beschreven die in eerste instantie hieraan deed denken, maar de plant veel meer schade deed en de planten binnen enkele jaren deed afsterven; van zo'n door een phytoplasma veroorzaakte aantasting lijkt hier geen sprake te zijn.

notes: from southern Italy a wirtches' broom has been described by Marcone ao that at first reminded of these images. However, the Italian plants were diseased by a phytoplasma that much more severely damaged the plants and caused their death within a few years.

literatuur

references

Marcone (2011a), Marcone, Ragozzino & Seemüller (1997a).

12/05/2017