Eucosma metzneriana (Treitschke, 1830)

Lepidoptera, Tortricidae

op Artemisia

on Artemisia

Artemisia vulgaris, België, prov. Antwerpen, Mechelen, de Potpolder © Carina Van Steenwinkel; determinatie niet zeker

cf. Eucosma metzneriana: gall on Artemisia vulgaris

Artemisia vulgaris, Belgium, prov. Antwerp, Mechelen, de Potpolder © Carina Van Steenwinkel; identification uncertin

jonge larve in geopende gal

cf. Eucosma metzneriana: larva in gall on Artemisia vulgaris

young larve in opened gall

gal: onpvallende spoelvormige zwelling van de stengel, nog het meest opvallend doordat frass als een lichtgekleurde prop naar buiten wordt gewerkt. Binnenin een bleekgele rups met een bruine kop. Verpopping in de stengel, in een ijle cocon, dichtbij een tevoren gemaakte vliegopening. Het gedeelte van de plant boven de gal sterft uiteindelijk af.

gall: inconspicuous fusiform swelling of the stem, recognisable because the frass is ejected as a light coloured lump. Inside a pale yellow caterpillar with a brown head. Pupation in the stem in a flimsy cocoon, close to an already prepared exit opening. The part of the plant above the gall often ultimately dies off.

waardplanten: Asteraceae, nauw monofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly monophagous

Artemisia absinthium, vulgaris.

literatuur:

references:

Bradley, Tremewan & Smith (1979a), Buhr (1964a), Szőcs (1977a), Tokuda, Kawauchi, Kikuchi & Iwasaki (2015a), Tomasi (2014a).

04/08/2016