Cydia servillana (Duponchel, 1836)

Lepidoptera, Tortricidae

op Salix

on Salix

Salix cf. cinerea, België, prov. Henegouwen, Hensies; © Jean-Yves Baugnée

Cydia servillana gall

Salix cf. cinerea, Belgium, prov. Hainaut, Hensies; © Jean-Yves Baugnée

geopende gal

Cydia servillana gall

opened gall

larve

Cydia servillana larva

larva

Salix caprea, België, prov. Henegouwen, Virelles © Sébastien Carbonelle

Cydia servillana: opened gall

Salix caprea, België, prov. Hainaut, Virelles © Sébastien Carbonelle

larve

Cydia servillana: larva

larva

Salix elaeagnos, Duitsland, Beieren, Pfronten, Ahornbach (850 m): oude, verlaten gal en onscherp op de voorgrond een verse; © Arnold Grosscurt

Cydia servillana: old gall on Salix elaeagnos

Salix elaeagnos, Germany, Bavaria, Pfronten, Ahornbach (850 m): old, vacated gall and, unsharp in the foreground, a fresh one; © Arnold Grosscurt

gal: verpopping in de gal.

gall: pupation in the gall.

waardplanten: Salicaceae, monofaag

hostplants: Salicaceae, monophagous

Salix aurita, repens.

literatuur

references

Bradley, Tremewan & Smith (1979a), Buhr (1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Szőcs (1977a).

12/06/2017