Xestophanes brevitarsis (Thomson, 1877)

Hymenoptera, Cynipidae

op Potentilla

on Potentilla

Potentilla erecta, België, prov. Namen, Couvin, Aublain © Sébastien Carbonelle

Xestophanes brevitarsis: young galls on Potentilla erecta

Potentilla erecta, Belgium, prov. Namur, Couvin, Aublain © Sébastien Carbonelle

gal: Eenkamerige, ronde, 2-3 mm grote, uiteindelijk bruine, vlezige galletjes, volgens Buhr en Nieves-Adrey vooral aan de basis van de plant, volgens Redfern & Shirley juist vooral op de hogere delen van de plant. Vaak verscheidene galletjes achtereen.

gall: Unilocular, rotund, 2-3 mm large, ultimately brown, fleshy galls, according to Buhr and Nieves-Aldrey mainly at the base of the plant, according to Redfern & Shirley mainly on the aerial stems. Often several galls in a string.

waardplanten: Rosaeae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monofaag

Potentilla anglica, erecta, grandiflora, heptaphylla, incana, inclinata.

In afwijking tot dit lijstje noemt Nieves-Aldrey de soort strikt monofaag op P. erecta.

Contrary to the list above, Nieves-Adrey describes the species as strictly monophagous on P. erecta.

opmerkingen: de larve wordt beschreven door Gómez Sanchez (2008a).

notes: the larva is described by Gómez Sanchez (2008a).

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Gómez Sanchez (2008a), Hellrigl (2009a), Hellrigl & Bodur (2015a), Melika (2006a), Nieves-Aldrey (2001a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a).

14/01/2017