Phyllocolpa plicadaphnoides Kopelke, 2007

Hymenoptera, Tenthredinidae

op Salix

on Salix

Salix daphnoides subsp. acutifolia, Denemarken © Simon Haarder

Phyllocolpa plicadaphnoides: gall on on Salix daphnoides subsp. acutifolia

>Salix daphnoides subsp. acutifolia, Denmark © Simon Haarder

zelfde blad, onderzijde

Phyllocolpa plicadaphnoides: gall on on Salix daphnoides subsp. acutifolia

same leaf, underside

larve

Phyllocolpa plicadaphnoides: larva

larva

gal: bladrand, gewoonlijk aan één zijde, scherp neerwaarts gevouwen, zodat er tussen de onderzijden nauwelijks ruimte ontstaat. Het blad in de lengterichting niet getordeerd.

gall: leaf margin, generally at one side only, sharply folded downwards, leaving only a narrow space between the undersides. The leaf is not twisted lengthwise.

waardplanten: Salicaceae, nauw monofaag

hostplants: Salicaceae, narrowly monophagous

Salix daphnoides & subsp. acutifolia.

literatuur

references

Beneš (2015a), Kopelke (2007a,c).

17/10/2016