Andricus aries (Giraud, 1859)

Hymenoptera, Cynipidae

op Quercus

on Quercus

Quercus robur, Diemer bos

Andricus aries gall

Quercus robur, Diemer bos

onderste deel van de gal

basal part of the gall

idem, met vlieggat

same, with exit hole

Qercus robur, Zeewolde, Harderbos © Hans Jonkman: drie foto's om de variabiliteit van de gal te tonen: van vrijwel zonder aanhangsels ...

Andricus aries: gall on Quercus robur

Qercus robur, Zeewolde, Harderbos © Hans Jonkman: three pictures to show the variability of the gall: from almost no appendages ...

... met korte aanhangsels ...

Andricus aries: gall on Quercus robur

... to bearing short appendages ...

... tot bijna alleen bestaand uit aanhangsels.

Andricus aries: gall on Quercus robur

... to consist of little more than appendages.

aftakelende gallen (begin juli)

Andricus aries: galls on Quercus robur

declining galls (early July)

Quercus robur, Zeewolde, Harderbos © Hans Jonkman; zeer onopvallende gal (midden augustus)

Andricus aries: gall on Quercus robur

Quercus robur, Zeewolde, Harderbos © Hans Jonkman; very inconspicuous gall (mid-August)

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus petraea, pubescens, robur.

opmerkingen Oorspronkelijk een soort uit zuidoostelijk Midden-Europa, maar sinds het begin van de 21e eeuw ook in NW Europa; eerste Nederlandse waarneming in 2003 door Jan-Willem Wertwijn.

Hoewel het er op lijkt dat de soort, althans in NW Europa, alleen een asexuele generatie heeft, heeft Walker experimenteel aangetoond dat jonge wijfjes eieren af kunnen zetten in okselknoppen van Quercus cerris.

notes Originally a species from southeastern Central Europe, but since the start of the 21th century widespread in NW Europe; first record in the Netherlands by Jan-Willem Wertwijn.

Although it seems that, at least in NW Europe, the species only has an asexual generation, Walker experimentally has shown that fresh females may deposit eggs in axillary buds of Quercus cerris.

literatuur

references

Bellmann (2012a), Buhr (1965a), Chinery (2011a), Hellrigl (2009a, 2012a), Hellrigl & Bodur (2015a), Katılmış & Kıyak (2008a), Kemal & Koçak (2010a), Koops (2013a), Kwast (2012a), Melika (2006a), Melika, Csóka & Pujade-Villar (2000a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Tomasi (2014a), Walker (2001a), Williams (2010a).

15/01/2017