Tetraneura ulmi (Linnaeus, 1758)

Hemiptera, Aphididae

op Ulmus

on Ulmus

Ulmus glabra, Zeewolde, Harderbos © Hans Jonkman

Tetraneura ulmi: gall on Ulmus glabra

Ulmus glabra, Zeewolde, Harderbos © Hans Jonkman

overdreven

Tetraneura ulmi: galls on Ulmus glabra

exaggerated

Ulmus x hollandica, Biddinghuizen, Spijk- en Bremerbergbos © Hans Jonkman: twee zeer jong gallen in een al ernstig misvormed blad (3 mei)

Tetraneura ulmi: very young vall

Ulmus x hollandica, Biddinghuizen, Spijk- en Bremerbergbos © Hans Jonkman: two very young galls in an already extensively disfigured leaf (May 3)

zelfde blad, acht dagen later; een van de twee gallen is geaborteerd

Tetraneura ulmi: very young vall

same leaf, eight days later; one of the two galls has been aborted

Ulmus minor, België, prov. Luik, Hergenrath, Hohnbach, © Jean-Yves Baugnée; jonge gal

Tetraneura ulmi gall

Ulmus minor, Belgium, prov. Liège, Hergenrath, Hohnbach, © Jean-Yves Baugnée; jonge gal

Ulmus minor, Amsterdam, Vliegenbos: openingen in de oude gal

Tetraneura ulmi

Ulmus minor, Amsterdam, Vliegenbos: openings in the old gall

als de gal wordt opgengesneden ontneemt een vlok wasdraden het zicht op de inhoud

Tetraneura ulmi

when the gall is sliced open the inside is hidden by a dense tuft of wax threads

na verwijderen van de was zijn de gevleugelde en ongevleugelde luizen te zien

Tetraneura ulmi

after removal of the wax the winged and apterous aphids are visible

Ulmus, België, prov. Namen, Vierves-sur-Viroin, RN Mine de Barytrine; © Stéphane Claerebout

Tetraneura ulmi: gall

Ulmus, Belgium, prov. Namur, Vierves-sur-Viroin, RN Mine de Barytrine; © Stéphane Claerebout

deze gal bevatte vrijwel geen was

Tetraneura ulmi: gall

this gall did not contain hardly any wax

Ulmus, Zwolle © Arnold Grosscurt: jonge (mislukte?) gal.

Tetraneura ulmi: young or failed gall

Ulmus, Zwolle © Arnold Grosscurt: young (failed?) gall.

onderzijde an het vergalde gebied

Tetraneura ulmi: underside of a galled leaf

underside of the galled region.

Ulmus glabra, Zeewolde, Harderbos © Hans Jonkman: in midden juli zijn de gallen verlaten en verdroogd; het blad zelf blijft groen.

Tetraneura ulmi: old gall on Ulmus glabra

Ulmus glabra, Zeewolde, Harderbos © Hans Jonkman: in mid-July the galls are vacated and withered; the leaf itself remains green.

Ulmus glabra, Zeewolde, Harderbos © Hans Jonkman. Deze foto werd genomen op 8 augustus 2015, toen andere gallen van deze soort al compleet waren verdroogd: raadselachtig laat optreden van de voorjaarsgeneratie.

Tetraneura ulmi: gall on Ulmus glabra

Ulmus glabra, Zeewolde, Harderbos © Hans Jonkman. This picture was taken on August 8th, 2015, at a date that other galls of this species were completely withered: an enigmatic late appearance of the spring generation.

zelfde plant en plaats, 18 september!

Tetraneura ulmi: gall on Ulmus glabra

same plant and locality, September 18th!

primaire waardplanten: Ulmaceae, nauw monofaag

primary hostplants: Ulmaceae, narrowly monophagous

Ulmus minor, glabra.

Zelden op U. davidiana, laevis.

Rarely on U. davidiana, laevis.

opmerkingen: het effect van de vergalling strekt zich uit tot ver buiten de eigenlijke gal, in de vorm van gele vlekken aan de bovenzijde, een een sterke beharing aan de onderzijde. Mogelijk heeft dit onderzijdige erineum doen veronderstellen dat hier een galmijt verantwoordelijk voor was (Buhr's # 7325 ungeklärte Gallmilbe).

notes: the effect of the galling extends far beyond the gall itself, as yellow spots at the upperside of the leaf, and as an extensive hairyness at the underside. Possibly this hypophyllous erineum has created the suggestion of the work of a gall mite (Buhr's # 7325 unresolved gall mite).


op Poaceae

on Poaceae

gal: Vanaf de tweede helft van de zomer leven ongevleugelde luizen aan de wortels van allerlei grassen.

gall: From the second half of the summer apterae live on the roots of various grasses.

secundaire waardplanten: Poaceae, oligofaag

secondary hostplants: Poaceae, oligophagous

Agropyron, Bromus, Dactylis, Deschampsia, Festuca, Holcus, Hordeum, Lolium, Poa, Zea ......

synoniemen: Byrsocrypta ulmi; B. personata Börner, 1950.

synonyms: Byrsocrypta ulmi; B. personata Börner, 1950.

literatuur:

references:

Béguinot (2001c, 2002d, 2003a, 2006c, 2012a), Bellmann (2012a), Blackman & Eastop Braggion (2013a), Buhr (1965a), Carter & Danielsson (1993a), Chinery (2011a), Cogolludo (1921a), Coulianos & Holmåsen (1991a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Deckert & Deckert (2016a), Dietrich (2016a), Ecott (2012a), Heie (1980a), Hellrigl (2004a), Ilie & Marinescu (2011a), Kollár (2011a), Koops (2013a), Kowalski (2004a), Lambinon & Schneider (2004a), Lampel & Meier (2003a), Lehmann & Flügel (2012a), Lehmann & Hannover (2016a), Pellizzari (2010a), Pérez Hidalgo & Umaran del Campo (2013a), Rakauskas & Trukšinaitė (2011a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Salas-Remón, Llimona, Lozano ao (2015a) Stefănescu (2009a), Sylvén (1960a), Tambs-Lyche & Heie (1994a), Tomasi (2003a, 2012a).

12/05/2017