Sacchiphantes abietis (Linnaeus, 1758)

Hemiptera, Adelgidae

op Picea

on Picea

Picea abies, België, prov. Luxemburg, Gaume; © Thomas Gyselinck. © gemaakt begin juli. In de loop van augustus openen zich de galkamers langs de behaarde, rode spleten.

Sacchiphantes abietis gall

Picea abies, Belgium, prov. Luxembourg, Gaume; © Thomas Gyselinck. © made begin-July. In the course of August the gall chamber will open along the red, hairy slits.

Picea abies, Frankrijk, Rhône-Alpes, Haute-Savoie, Les Contamines, juli; © Arnold Grosscurt

Sacchiphantes abietis gall

Picea abies, Frances, Rhône-Alpes, Haute-Savoie, Les Contamines, July; © Arnold Grosscurt

Picea abies, Dronten: voorjaarsbeeld © Arnold Grosscurt

Sacchiphantes abietis gall

Picea abies, Dronten: spring picture © Arnold Grosscurt

Picea abies, Dronten, Roggebotbos © Hans Jonkman: drie beginnende gallen

Sacchiphantes abietis: galls on Picea abies

Picea abies, Dronten, Roggebotbos © Hans Jonkman: three incipient galls

detail van een gal na verwijdering van een deel van de naalden

Sacchiphantes abietis: young gall, dissected

detail of a gall after removal of part of the needles

gal: Er zijn twee generaties. De eerste overwintert als larve, wordt in het voorjaar volwassen en legt eieren. De zuigactiviteit van de larven die hieruit komen induceert de galvorming. De luizen die uit de gal komen zijn gevleugeld; ze verspreiden zich en zetten eieren af op de naalden. Die leveren dan weer de overwinterende generatie.

gall: There are two generations. The first one hibernates as larva, becomes adult in spring and deposits eggs. The feeding activities of the emerging larvae induce the gall formation. The adults that escape from the gall are winged; they disperse, and place their eggs on the needles. From these eggs than again the hibernating generation develops.

waardplanten: Pinacae, monofaag

hostplants: Pinaceae, monophagous

Picea abies, engelmannii, glauca, jezoensis, koyamae, mariana, omorika, pungens, schrenkiana.

In tegenstelling tot de verwante S. viridis treedt bij deze soort geen waardwisseling op.

Contrary to the related S. viridis, no host alternation does occur in this species.

synoniem: Adelges abietis.

synonyms: Adelges abietis.

predatoren: Aphidoletes abietis.

predatoren: Aphidoletes abietis.

literatuur

references

Béguinot (2002g,h, 2006c, 2007b, 2012a), Bellmann (2012a), Buhr (1965a), Chinery (2011a), Coulianos & Holmåsen (1991a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Flügel (2016a), Groom (2011a), Hellrigl (2004a), Koops (2013a), Lambinon, Carbonelle & Claerebout (2015a), Lambinon & Romain (2009a), Lambinon & Schneider (2004a), Lampel & Meier (2003a), Lehmann & Hannover (2016a), Rakauskas & Trukšinaitė (2011a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Steffan (1962a), Tomasi (2003a, 2012a, 2014a).

24/03/2017