Rhopalomyzus lonicerae (Siebold, 1839)

Hemiptera, Aphididae

op Lonicera

on Lonicera

Lonicera spec. sierplant, Amsterdam: onfevleugelde luis

Rhopalomyzus lonicerae: aptera

Lonicera spec. ornamental, Amsterdam: aptera

detail: siphunculus

Rhopalomyzus lonicerae: siphunculus

detail: siphucnulus

de bladrand is nauw naar onderen ingerold

Rhopalomyzus lonicerae: galled leaves of Lonicera sp.

the leaf margin is rolled inwards, downwards

ook het niet ingerolde deel van het blad is pukkelig en vlekkerig

Rhopalomyzus lonicerae: galled leaves of Lonicera sp.

also the parts of the laf that is not rolled inwards is puckered and speckled

zwaar aangetaste bladeren

Rhopalomyzus lonicerae: galled leaves of Lonicera sp.

heavily infested leaves

Lonicera involucrata, Nieuwendam

Rhopalomyzus lonicerae galls

Lonicera involucrata, Nieuwendam

ander exemplaar

Rhopalomyzus lonicerae galls

another specimen

primaire waardplanten: Caprifoliaceae, nauw oligofaag

primary hostplants: Caprifoliaceae, narrowly oligophagous

Lonicera involucrata, nigra, tatarica, xylosteum; Symphoricarpos albus.


secundaire waardplanten: Poaceae, oligofaag

secondary hostplants: Poaceae, oligophagous

Phalaroides arundinacea.

Niet uitsluitend!

Not exclusively!

synoniemen Rhopalosiphoninus lonicerae.

synonyms Rhopalosiphoninus lonicerae.

literatuur

references

Blackman & Eastop (2014), Buhr (1964b), Coulianos & Holmåsen (1991a), Kollár (2011a), Lampel & Meier (2007a), Rakauskas & Trukšinaitė (2011a), Roskam (2009a), Seidel (1957a), Tambs-Lyche (1970a).

11/05/2017