Pterocomma rufipes (Hartg, 1841)

Hemiptera, Aphididae

op Salix

on Salix

Salix cinerea, Biddinghuizen, Spijk- en Bremerbergbos © Hans Jonkman

Pterocomma rufipes + Lasius fuliginosus on Salix cinerea

Salix cinerea, Biddinghuizen, Spijk- en Bremerbergbos © Hans Jonkman

mierenbezoek door Lasius fuliginosus

Pterocomma rufipes + Lasius fuliginosus on Salix cinerea

ant attendance by Lasius fuliginosus

de gele, gezwollen sipunhuculi zijn opvallend

Pterocomma rufipes

the yellow, swollen siphunculi are conspicuous

gal: luizen op de jonge takken, intensief bezocht door mieren. Kenmerkend is dat de gelige siphunculi niet staafvorming zijn maar min of meer opgezwollen. Gevleugelde luizen hebben dorsaal donkerder dwarsbanden op het abdomen; de intensiteit verschilt, in de foto's hierboven is het zeer sterk. Er is geen wisseling van waardplant.

gall: aphids on thr young branches, intensely attended by ants. Characteristic is that the yellowish siphunculi are not cylindrical but more or less swollen. Alatae have a pattern of darkened transversal bands on the abdomen; the intensity is variable; in the pictures above it is quite strong. There is no host plant alternation.

waardplanten: Salicaceae, monofaag

hostplants: Salicaceae, monophagous

Salix cinerea . . . .

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2017), Influential Points (2017), Tambs-Lyche & Heie (1984a).

12/05/2017