Periphyllus testudinaceus (Fernie, 1852)

Hemiptera, Aphididae

op Acer

on Acer

Acer pseudoplatanus, Engeland, East Essex © Bob Dransfield & Bob Brightwell, Influential Points (daar meer foto's!)

Periphyllus  testudinaceus: alata on Acer pseudoplatanus

Acer pseudoplatanus, England, East Essex © Bob Dransfield & Bob Brightwell, Influential Points (there more pictures!)

Acer campestre, Nieuwendam

Periphyllus testudinaceus: alate larva

Acer campestre, Nieuwendam

Acer pseudoplatanus, landgoed Tongeren © Hans Jonkman

Periphyllus testudinaceus: alatae on Acer pseudoplatanus

Acer pseudoplatanus, landgoed Tongeren © Hans Jonkman

gal: de ongevleugelde luis is vuilgroen tot donkerbruin,altijd met een aantal dwarsrijen zwarte sclerietjes. Geen waardwisseling, vaak mierenbezoek. De luizen veroorzaken zuigschade (misvormingen, groeistoornissen) van de bloeiwijze en jonge bladeren.

gall: the aptera is dirty green to dark brown, always with a number of transversal rows of black sclerites. No hostplant alternation, often attended by ants. The aphids case suction damage (disfigurement, growth disturbance) of the inflorescence and young foliage.

waardplanten: Sapindaceae, monofaag

hostplants: Sapindaceae, monophagous

Acer campestre.

In mindere mate ook ap andere esdoorns en Aescuus hippocastanum.

To a lesser degree also on other maples and on Aesculus hippocastanum.

synoniemen: Periphyllus villosus (Hartig, 1841).

synonyms: Periphyllus villosus (Hartig, 1841).

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2016), Buhr (1964b), Hellrigl (2004a), Influential Points (2016), Junkiert, Wieczorek & Wojciechowski (2011a), Lampel & Meier (2003a), Mackoś (0000a), Nieto Nafría & Mier Durante (1998a), Sylvén (1960a), Stroyan (1977a), Wieczorek & Junkiert (2012a).

16/05/2017