Pemphigus trehernei Foster, 1975

Hemipter, Aphididae

op Populus

on Populus

Populus nigra, Voorne's Duin © Ben van As

Pemphogus trehernei on Populus nigra branch

Populus nigra, Voorne's Duin © Ben van As

gal: bolvormige gallen aan de basis van een groene scheut, groen, roodachtig rondom de uitvliegopening. De gal is maximal 2.5 cm groot, en is altijd solitair.

gall: globular galls at the base of of a green shoot, green, reddish around the exit opening. The gall is maximally 2.5 cm large, and invariably solitary.

primaire waardplanten: Salicaceae, monofaag

primary hostplants: Salicaceae, monophagous

Populus nigra.


op Tripolium

on Tripolium

gal: 1-2 mm grote bladluizen op de wortels. Ze zij gelig tot groenig wit met op het abdomen plukken grijswitte was.

gall: 1-2 mm large aphids on the roots. They are greenish white to yellowish white with greyish white tufts of wax on the abdomen.

secundaire waardplanten: Asteraceae, monofaag

secondary hostplants: Asteraceae, monophagous

Tripolium pannonicum subsp. tripolium (= Aster tripolium).

Volgens Osiadacz & Halaj ook op Solidago virgaurea.

According to Osiadacz & Halaj also on Solidago virgaurea.

opmerkingen: de gallen op populier zijn alleen bekend door experimenteel luizen van zulte te enten populieren.

notes: the galls on the primary host are only known through experiments where poplars were inoculated with Tripolium aphids.

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014), Carter & Danielsson (1993a), Heie (1980a), Osiadacz & Halaj (2014a), Roskam (2009a).

30/12/2016