Patchiella reaumuri (Kaltenbach, 1843)

Hemiptera, Aphididae

op Tilia

on Tilia

Tilia platyphyllos, Loenen (Ge) © Arnold Grosscurt

Patchiella reaumuri: gall on Tiliia platyphyllos

Tilia platyphyllos, Loenen (Ge) © Arnold Grosscurt

mieren-bezoek

Patchiella reaumuri: gall on Tiliia platyphyllos

ant attendance

fundatrix temidden van jonge larven

Patchiella reaumuri: fundatrix with larvae

fundatrix surounded by young larvae

fundatrix

Patchiella reaumuri: fundatrix with larva

fundatrix

fundatrix ventraal

Patchiella reaumuri

fundatrix ventral

larven, een al met aanleg van vleugels

Patchiella reaumuri: larvae

larvae, one already with wing pads

een week later; nu enekele volgroeide alatae aanwezig

Patchiella reaumuri: colony with alatae

a week later; now a few alatae present

alata

Patchiella reaumuri: alata

alate

gal: het einde van jonge loten, vooral van wortelopslag, is gespiraliseerd; ingekrulde bladen in een dicht bladnest. Afgezien van de 4-5 mm grote, bijna bolvormige, donkergroene tot bruine fundatrix zijn alle luizen gevleugeld. Ze worden intensief door mieren bezocht.

gall: the end of young shoots, especially of suckers, spirally contorted; curled leaves in a compact leaf nest. Apart from the 4-5 mm large, almost globular, dark green to brown fundatrix, all aphids are alatae. They are much visited by ants.

primaire waardplanten: Malvaceae, monofaag

primary hostplants: Malvaceae, monophagous

Tilia cordata, platyphyllos.


op Arum

on Arum

gal: luizen 2-3 mm, wittig, met veel was, op de wortelstokken.

gall: apterae, 2-3 mm, whitish, with much wax, on the rhizomes.

secundaire waardplanten: Araceae, monofaag

secondary hostplants: Araceae, monophagous

Arum.

opmerkingen: In sommige tropische gebieden leeft de soort zonder waardwisseling permanent aan de wortels van Araceae; in het Pacifische gebied is het een belangrijke plaag op taro (Colocasia esculenta).

notes: n some tropical regions the species lives without host alternation permanently on the roots of Araceae; in he Pacific it is an important pest on taro (Colocasia esculenta).

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014), Börner & Heinze (1957a), Buhr (1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Lambinon & Schneider (2004a), Miller (2000a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Tomasi (2014a).

08/06/2017