Aploneura lentisci (Passerini, 1856)

Hemiptera, Aphididae

op Pistacia

on Pistacia

Pistacia lentiscus, Frakrijk, Corsica, Belgodère, plage de Lozari © Stéphane Claerebout

Aploneura lentisci: gall on Pistacia lentiscus

Pistacia lentiscus, France, Corsica, Belgodère, plage de Lozari © Stéphane Claerebout

geopende gal

Aploneura lentisci: gall on Pistacia lentiscus, opemed

opened gall

luis

Aploneura lentisci: aphid

aphid

Pistacia lentiscus, Griekenland, Lesbos, Krátigos

Aploneura lentisci gall

Pistacia lentiscus, Greece, Lesbos, Krátigos

Pistacia lentiscus, Spanje, Nerja: geopende gal; © Arnold Grosscurt

Aploneura lentisci opened gall

Pistacia lentiscus, Spanje, Nerja: opened gall; © Arnold Grosscurt

oude gal

Aploneura lentisci old gall

old gall

gal: de gall is in feite een diepe holte die ontstaat langs de hoofdnerf.

gall: the gall is the result of an invagination along the midrib.

primaire waardplanten: Anacardiaceae, nauw monofaag

primary hostplants: Anacardiaceae, narrowly monophagous

Pistacia lentiscus.


op Poaceae, etc.

on Poaceae, etc.

gal: Gevleugelde imagines die uit de Pistacia-gallen komen infecteren de wortels van allerlei grassen, soms ook kruiden. Hierop worden enige generaties doorgemaakt, waarna uiteindelijk weer een generatie op Pistacia volgt; de hele cyclus duurt twee jaar.

gall: Winged adults that emerge from the Pistacia galls settle on the roots of a variety of grass species, sometimes also herbs. Here several generations take place, until a generation on Pistacia follows in the end; the entire cycle takes two years.

secundaire waardplanten: Poaceae, ....

secondary hostplants: Poaceae, ....

Poaceae, Ranunculus, Veronica....

opmerkingen: In meer noordelijke gebieden, waar Pistacia niet voorkomt, kan de soort permanent leven op de secundaire waardplanten.

In Denemarken alleen gevonden op Ochnlopoa annua; gemakkelijk te vinden omdat de wortels geheel wit gekleurd zijn door de grote hoeveelheid was-wol van de luizen.

notes: In more northern regions where, Pistacia does not occur, the species may live permanently on the secondary hosts.

In Denmark found only on Ochlopoa annua, and easy to find, since the roots are white because of the copious amounts of wax-wool of the aphids.

literatuur:

references:

Bellmann (2012a), Blackman & Eastop (2014), Cogolludo (1921a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a [Anopleura lentisci]), Heie (1980a), Inbar, Wink & Wool (2004a), Lampel & Meier (2003a), Nieto Nafría, Mier Durante, Binazzi & Pérez Hidalgo (2002a), Salas-Remón, Llimona, Lozano ao (2015a), Wool (1997a), Wool & Kurzfeld-Zexer (2008a).

07/08/2016