Anoecia corni (Fabricius, 1775)

Hemiptera, Aphididae

op Cornus

on Cornus

Cornus sanguinea, Hongarije, Budapest © László Érsek

Anoecia corni: apterae on Cotnus sanguinea

Cornus sanguinea, Hungary, Budapest © László Érsek

op een jonge bloeiwijze

Anoecia corni: apterae on Cotnus sanguinea

on a young inflorescence

de siphunculi zijn ogenschijnlijk afwezig

Anoecia corni: apterae on Cotnus sanguinea

it looks as if the siphunculi are missing

gal: bladkrulling door bladluizen. De luizen zijn donker bruingrijs, 2-3 mm, niet met was bepoederd; siphunculi in de vorm van een veldje poren. Gevleugelde luizen dorsaal met een grote bruine of zwarte vlek. Bezocht door mieren.,

gall: leaf curl caused by aphids. The aphids are dark brownish grey, 2-3 mm, not wax-powedered; siphunculi as a field of pores. Winged aphids dorsally with a brown or black spot. Attended by ants.

primaire waardplanten: Cornaceae, monofaag

primary hostplants: Cornaceae, monophagous

Cornus alba, mas, sanguinea.


op grassen

on grasses

gal: luizen op de wortels

gall: aphids on the roots

secundaire waardplanten: Poaceae, oligofaaag

secondary hostplants: Poaceae, oligophagous

Agrostis; Brachypodium; Calamagrostis; Cynosurus; Dactylis; Holcus.

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014), Buhr (1964b), Eklo & Hofsvang (2008a), Heie (1980a), Hellrigl (2004a), Rakauskas & Trukšinaitė (2011a), Roskam (2009a), Tambs-Lyche & Heie (1994a), Tomasi (2014a).

17/02/2017