Ustilago echinata Schröter, 1869

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Ustilaginales

op Phalaroides, Scolochloa

on Phalaroides, Scolochloa

Phalaroides arundinacea, België, prov. Limburg, Lummen, Laren © Carina Van Steenwinkel

Ustilago echinata on Phalaroides arundinacea

Phalaroides arundinacea, Belgium, prov. Limburg, Lummen, Laren © Carina Van Steenwinkel

sporen

Ustilago echinata: spores

spores

gal Lange, smalle parallele bruine striemen op de bladeren (vooral de jongste) en de bladscheden. Hier worden massa's zwartbruine sporen worden gevormd. De aantasting is systemisch en veroorzaakt aanzienlijke misvormingen. Sporen 10-16 x 12-18 µm, met een netvormig gerangschikte bestekeling.

gall Long, narrow parallel brown striae on the leaves (mainly the youngest) and leaf sheaths. Here masses of brownish black spores are formed. The infection is systemic and causes considerable distortions. Spores 10-16 x 12-18 µm, with a reticulate-echinulate surface.

waardplanten: Poaceae, oligofaag

hostplants: Poaceae, oligophagous

Phalaroides arundinacea; Scolochloa.

literatuur

references

Buhr (1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Klenke & Scholler (2015a), Savchenko & Heluta (2012a), Scholz & Scholz (2013a), Spooner & Legon (2006a), Vánky (1994a).

17/06/2017