Taphrina farlowii Sadebeck, 1890

Fungi, Ascomycota, Taphrinomycetes, Taphrinales

op Prunus

on Prunus

Prunus serotina, Otterlo, de Zanding © Arnold Grosscurt

Taphrina farlowii: galls on Prunus serotina

Prunus serotina, Otterlo, de Zanding © Arnold Grosscurt

Prunus serotina, België, prov. Namen, Barvaux-Condroz © Jean-Yves Baugnée

Taphrina farlowii galls

Prunus serotina, Belgium, prov. Namur, Barvaux-Condroz © Jean-Yves Baugnée

Prunus serotina, Huijbergen: zware aantasting

Taphrina farlowii: galls on Prunus serotina

Prunus serotina, Huijbergen: heavy infestation

Prunus serotina, Wouwsche Plantage: het aangetaste blad sterft af

Taphrina farlowii: old  gall on Prunus serotina

Prunus serotina, Wouwsche Plantage: the infested leaf dies off

Prunus serotina, Bergen op Zoom: scheutsterfte

Taphrina farlowii causing shoot die back on Prunus serotina

Prunus serotina, Bergen op Zoom: shoot die back

Prunus serotina, Epe, Welna © Hans Jonkmn

Taphrina farlowii on Prunus serotina

Prunus serotina, Epe, Welna © Hans Jonkmn

ander beeld

Taphrina farlowii on Prunus serotina

another image

het eindstadium

_2992_2

final stage

Prunus serotina, Bargerveen © Ben van As: vergalde bloeiwijze

Taphrina farlowii: galled inforescence of Prunus serotina

Prunus serotina, Bargerveen © Ben van As: galled inflorescence

gal: zelfs de bessen kunnen vergald zijn!

gall: even the fruits may be galled!

waardplanten: Rosaceae, nauw monofaag

hostplants: Rosaceae, narrowly monophagous

Prunus serotina.

opmerkingen In de Europese literatuur werden bladkroezingen bij amerikaanse vogelkers tot voor kort toegeschreven aan Taphrina deformans. Duitse waarnemers ontdekten echter dat het om aparte soort ging, die in de Verenigde Staten al lang als galvormer op deze plant bekend stond. Opmerkelijk is dat Sadebeck deze schimmel in 1890 beschreef aan de hand van materiaal dat vrijwel zeker uit Duitsland afkomstig was. Dat moet er wel op duiden dat de schimmel samen met zijn waardplant in Europa in geïntroduceerd.

In 2012 werd op verscheidene plaatsen rondom Bergen op Zoom een zware aantasting waargenomen, die in sommige gevallen tot sterfte van de jonge scheuten leidde. Misschien dat de bospest eindelijk een biologische bestrijder heeft gevonden?

notes Until recently leaf curls in Prunus serotina were attributed in the European literature to Taphrina deformans. However, German mycologists discovered that a separate species was involved, that in the United States commonly was associated with this plant. Surprisingly, it is almost certain that Sadebeck described the fungus in 1890 on the basis of material collected in Germany. This implies that most probably the fungus was introduced into Europe together with its hostplant.

On several localities around Bergen op Zoom in 2012 heavy infestations were seen, in some cases leading to die back of the young shoots. Perhaps that the wood pest finally has got its biological control agent?

literatuur

references

Dietrich (2016b), Jage, Kruse, Kummer ao (2013a), Klenke & Scholler (2015a), Mix (1936a, 1949a), Koops (2013a).

15/05/2017