Puccinia bardanae (Wallroth) Corda, 1840

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Arctium

on Arctium

Arctium spec., België, prov. Antwerpen, Oud-Turnhout, de Liereman © Carina Van Steenwinkel

Puccinia bardanae on Arctium spec.

Arctium spec., Belgium, prov. Antwerp, Oud-Turnhout, de Liereman © Carina Van Steenwinkel

uredinia en telia zijn niet goed van elkaar te onderscheiden

Puccinia bardanae on Arctium spec.

uredinia and telia are difficult to distinguish

urediniospore

Puccinia bardanae: uredinospore

urediniospore

teliospores

Puccinia bardanae: teliospores

teliospores

gal: Geen waardwisseling, geen aecia. Eerste uredinia bovenzijdig, op gelige opzwellingen van de nerven, latere onderzijdig: poederig, kastanjebruin; urediniosporen met 3(4) poren. Telia overwegend onderzijdig, donkerbruin, poederig. Teliosporen tweecellig, op een korte, afvallende steel; celwanden dicht en fijn wrattig, pore van de bovenste cel apicaal, die van de onderste cel nabij het septum.

gall: No hostplant alternation, no aecia. First uredinia epipyhllous, on yellowish swellings of the veins, later hypophyllous: pulverulent chestnut brown; urediniospores with 3(4) pores. Telia mostly hypophyllous,dark brown. pulveruleny. Teliospore 2-celled, on a short, deciduopus pedicel; cell wall densely and finely verrucuose, pore of the top cell apical, the one of the basal cell near the septum.

waardplanten: Asteraceae, monofaag.

hostplants: Asteraceae, monophagous

Arctium lappa, minus, tomentosum.

synoniemen: P. bardanae wordt door sommige auteurs, onder meer Termorshuizen & Swertz, en ook de Index Fungorum (2016), beschouwd als een synoniem van P. calcitrapae.

synonyms: P. bardanae is considered by some autours, among others Termorshuizen & Swertz, and also the Index Fungorum (2016), a synonym of P. calcitrapae..

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Gäumann (1959a), González Fragoso (1924a), Klenke & Scholler (2015a), Ludwig (1974a), Maier, Wingfield, Mennicken & Wingfield (2007a), Termorshuizen & Swertz (2011a), Tóth (1994a), Vanderweyen & Fraiture (2011a).

17/04/2017