Plasmopara epilobii (Otth) Schröter, 1887

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales

op Epilobium

on Epilobium

Epilobium spec., België, prov. Limburg, Koersel, de Dunne Broeken © Carina Van Steenwinkel

Plasmopara epilobii on Epilobium spec.

Epilobium spec., Belgium, prov. Limburg, Koersel, de Dunne Broeken © Carina Van Steenwinkel

onderzijde aangetast blad

Plasmopara epilobii on Epilobium spec.

infected leaf, underside

bladvlekken, onderzijde

Plasmopara epilobii on Epilobium spec.

leaf spots, underside

detail

Plasmopara epilobii on Epilobium spec.

detail

conidiofore

Plasmopara epilobii: conidiophore

conidiophore

conidia

Plasmopara epilobii: conidia

conidia

gal: bladeren met onregelmatige gele tot bruine, later vedroogde, vlekken; aan de onderzijde een wit schimmelovertrek van rechtopstaande, bovenaan sterk vertakte conidioforen, elke eind-tak met een bijna kogelrond conidium.

gall: leaves with irregular yellow to brown, eventually dried, spots; at the underside a white fungal down of erect, in their upper section repeatedly branched conidiophores, each terminal branch with an almost globular conidium.

waardplanten: Onagraceae, monofaag

hostplants: Onagraceae, monophagous

Epilobium ? anagallidifolium, hirsutum, montanum, obscurum, palustre, parviflorum, x persicinum, roseum, tetragonum.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Doppelbaur, Huber & Poelt (1965a), Kruse (2014a), Müller & Kokeš (2008a).

17/09/2016