Phyllactinia orbicularis (Ehrenberg) Braun, 2012

Fungi, Ascomycota, Leotiomycetes, Erysiphales, Erysiphaceae

op Fagus, Quercus

on Fagus, Quercus

Fagus sylvatica, België, prov. Antwerpen, Mol © Carina Van Steenwinkel: bovenzijde van een aangetast blad

Phyllactinia orbicularis on Fagus sylvatica

Fagus sylvatica, Belgium, prov. Antwerp, Mol © Carina Van Steenwinkel: upperside of an infected lead

zelfde blad, onderzijde

Phyllactinia orbicularis on Fagus sylvatica

same leaf, underside

zware aantasting

Phyllactinia orbicularis on Fagus sylvatica

heavy infeciobn

jonge en oude cleistothecia

Phyllactinia orbicularis on Fagus sylvatica

young and old cleistothecia

cleistothecium

Phyllactinia orbicularis cleistothecium

cleistothecium

Fagus sylvatica, België, prov. Antwerpen, Meerhout, Zeeploop © Carina Van Steenwinkel: afgevallen blad

Phyllactinia orbicularis on Fagus sylvatica

Fagus sylvatica, Belgium, prov. Antwerp, Meerhout, Zeeploop © Carina Van Steenwinkel: fallen leaf

ook op het afgevallen blad worden nieuwe cleistotecia gevormd

Phyllactinia orbicularis on Fagus sylvatica

also on the fallen leaf new cleistothecia are formed

gal: mycelium inwendig en uitwendig; dit laatste is onderzijdig, wit, blijvend, opvallend bij afgevallen herfstbladeren. Appressoria tepel- tot staafvormig, meestal enkel. Conidia enkel, kegelvormig, zonder fibrosine-lichaampjes. Conidioforen rechtopstaand, draadvormig. Cleistothecia onderzijdig met een equatoriale krans van 4-18 stijve, naaldvormige, aan de basis plotseling sterk gezwollen aanhangsels, 1-2 zo lang als de diameter van het cleistothecium; de toppen ervan zijn stomp of zelfs iets verdikt. Asci 15-35, met 2 sporen.

gall: mycelium internal and external; the latter hypophyllous, white, persisent, conspicuous in fallen autumn leaves. Appressoria nipple- to rod-shaped, mostly single. Conidia single, clavate, without fibrosin bodies. Conidiophores erect, filiform. Cleistothecia hypophyllous with an equatorial circle of 4-18 stiff, acicular appendages that are abruptly swollen at their base, 1-2 as long as the diameter of the cleistothecium; their tips are blunt or even somewhat thickened. Asci 15-35, 2-spored.

waardplanten: Fagaceae, oligofaag

hostplants: Fagaceae, oligophagous

Fagus orientalis, sylvatica, x taurica; Quercus faginea, ilex, macranthera, petraea, robur.

literatuur:

references:

Braun & Cook (2012a), Bresinsky (2016a), Czerniawska (2001a), Klenke & Scholler (2015a), Kozłowska, Mułenko & Heluta (2015a), Kruse (2014a), Tóth (1994a).

19/04/2017