Peronospora lotorum Sydow, 1923

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Lotus

on Lotus

Lotus spec., België, prov. Limburg, Hasselt, Domein Kiewit © Carina Van Steenwinkel

Peronospora lotorum on Lotus spec.

Lotus spec., Belgium, prov. Limburg, Hasselt, Domein Kiewit © Carina Van Steenwinkel

onderzijdige dons

Peronospora lotorum down on Lotus spec.

hypophyllous down

conidiofoor met twee sporen

Peronospora lotorum on Lotus spec.

conidiohpore with two spores

terminale vertakking

Peronospora lotorum on Lotus spec.

terminal branches

gal: onderzijde met een grijsbruin schimmelovertrek dat bestaat uit tot 0.6 mm hoge rechtopstaande conidioforen die bovenaan enige malen dichotoom vertakt zijn met aan elk uiteinde een eivormig conidium.

gall: underside with a greyish-brown fungal down, consisting of 0.6 mm high erect conidiophores that apically several times are dichotomously branching, each terminal branch ending in am ovoid conidium.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Lotus alpinus, corniculatus, pedunculatus.

hyperparasitering:

Soms vertoonde de stam een opvallende opzwelling; ook leek zich ook binnen stan een hyphe te bevinden. Waarschijnlijk duidt dit op hyperparasitering, mogelijk door Cladospororum uredinicola, waarvan bekend is dat deze ook op valse weeldauwen paraiteert.

hyper-parasitation:

Sometimes the stem showed a strong swelling; also, within the stem sometimes a hypha seemed to be there. Probably this indicates hyper-parasitation, perhaps by Cladospororum uredinicola, which is knoen also to parasitise on downy mildews.

zwelling aan de stam

Peronospora lotorum on Lotus spec.

swelling at the stem

parasitering ?

Peronospora lotorum on Lotus spec.

parasitation ?

literatuur:

references:

Blumer (1946a), Brandenburger (1985a: 298), Doppelbaur, Huber & Poelt (1965a), García-Blázquez, Constantinescu, Tellería & Martín (2007a), García-Blázquez, Göker Voglmayr, Martín ao (2008a), Göker, García-Blázquez, Voglmayr ao (2009a), Gustavsson (1991a), Klenke & Scholler (2015a), Kruse (2014a), Müller & Kokeš (2008a), Săvulescu (1948a), Voglmayr (2003a).

22/06/2017