Moesziomyces bullatus (Schröter) Vánky (1977)

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Ustilaginales

op Echinochloa

on Echinochloa

Echinochloa spec., België, prov. Limburg, Beverlo, Vallei van de Grote Beek © Carina Van Steenwinkel

Moesziomyces bullatus: gall on Echinochloa sp.

Echinochloa spec., Belgium, prov. Limburg, Beverlo, Vallei van de Grote Beek © Carina Van Steenwinkel

detail

Moesziomyces bullatus: gall on Echinochloa sp.

detail

sporenmassa, deels nog in het omhullende vlies

Moesziomyces bullatus: opened gall

sorus, still partly in its membrane

sporen-klompen

Moesziomyces bullatus: spore mass

clumps of spores

sporen

Moesziomyces bullatus: spores

spores

Echinochloa spec., België, prov.Antwerpen, Balen,Griesbroek © Carina Van Steenwinkel: sori in een oude bloeiwijze (midden november)

Moesziomyces bullatus on Echinochloa

Echinochloa spec., België, prov.Antwerpen, Balen,Griesbroek © Carina Van Steenwinkel: sori in een oude bloeiwijze (mid-November)

afgevallen sori, sommige opengebarsten

Moesziomyces bullatus on Echinochloa

fallen sori, some burst open

gal: Individuele vruchtbeginsels zijn tot kleine brand-sori omgevormd. Als ze openbreken komen rood- tot zwartbruine, in groepjes samenhangende, sporen vrij.

gall: Individual ovaries are turned into small smut sori. When they open reddish to blackish brown spores are released, united in small clusters.

waardplanten: Poaceae, oligofaag

hostplants: Poaceae, oligophagous

Echinochloa crus-galli, muricata; Paspalum dischichum.

synoniemen: Tolyposporium bullatum Schröter, 1887.

synonyms: Tolyposporium bullatum Schröter, 1887.

opmerkingen: kan verward worden met de veel talrijker Ustilago trichophora. Het vliesje dat de sporenmassa omgeeft is dun en glad bij bullatus, dik en ruw bij trichophora.

notes: can be confused with the much more numerous Ustilago trichophora. The sorus membrane is thin and smooth in bullatus, thick and hispid in trichophora.

literatuur:

references:

Almaraz (1998a), Buhr (1964b), Klenke & Scholler (2015a), Kruse (2014a), Prillinger, Wuczkowski, Lopandic, Bauer, MolnáO & Sterflinger (2009a), Savchenko, Carris, Castlebury ao (2014b), Savchenko & Heluta (2012a), Scholz & Scholz (2013a), Tomasi (2014a), Vanderweyen & Fraiture (2014a), Vánky (1994a), Vánky & Abbasi (2013a).

10/03/2017