Microbotryum silenes-dioicae Giraud, Denchev & Hood, 2009

Fungi, Basidiomycota, Microbotryomycetes, Microbotryales

op Silene

on Silene

Silene dioica, Duin en Kruidberg

Microbotryum silenes-dioicae, anther smut

Silene dioica, Duin en Kruidberg

Silene dioica, Muiderberg: de helmknoppen zijn geheel vernield

Microbotryum silenes-dioicae on anthers of Silene dioica

Silene dioica, Muiderberg: the anthers are completely destroyed

sporen (ø 6-10 µm).

Microbotryum silenes-dioicae: spores

spores (ø 6-10 µm).

Silene dioica, België, prov.Antwerpen, Balen, Griesbroek © Carina Van Steenwinkel

Microbotryum silenes-dioicae on Silene doica

Silene dioica, Belgium, prov.Antwerpen, Balen, Griesbroek © Carina Van Steenwinkel

de helmhokken zijn vernield ....

Microbotryum silenes-dioicae on Silene doica

the anthers are destroyed ....

.... maar het vruchtbeginsel is niet aangetast (maar zie de larva van Contarinia steini links onder)

Microbotryum silenes-dioicae on Silene doica

.... but the ovary is not affected (however, note the larva of Contarinia steini below left)

gal: de inhoud van de helmknoppen is veranderd in een een bruin-wijnkleurige sporenmassa.

gall: the content of the anthers is transformed into a brown vinaceous mass of spores

waardplanten: Caryophyllaceae, nauw monofaag

hostplants: Caryophyllaceae, narrowly monophagous

Silene dioica.

opmerkingen: doordat de schimmel het vruchtbeginsel intact laat is de schade aan het voortplantingsvermogen van de bloem maar heel beperkt. De werkelijke schade wordt veroorzaakt door de Contarinia.

notes: because the larva leaves the ovary intact, the negative impact on the reproductive capacity of the flower is very limited. The real damage is caused by the Contarinia.

literatuur:

references:

Denchev, Giraud & Hood (2009a), Fontaine, Gladieux, Hood & Giraud (2013a), Högberg (2016a).

29/12/2016